Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tiếp tục giữ ổn định trong tháng 10/2021

Bước sang tháng 10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á ghi nhận không có sự thay đổi và tiếp tục giữ nguyên trong khoảng 3,4%/năm - 6,3%/năm, đối với các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Khảo sát ngày 6/10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) tiếp tục đứng yên so với cùng kỳ tháng trước. Vì vậy, phạm vi suất tiền gửi vẫn dao động trong khoảng từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tiếp tục giữ ổn định trong tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 3,4%/năm. Trong khi, kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, lãi suất cũng không thay đổi và đều ở mức 5,3%/năm.

Đối với khách hàng có có khoản tiền gửi tại các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, thì được áp dụng lãi suất chung là 5,3%/năm, và lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm. 

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng, thì quy định mức lãi suất là 6,3%/năm. Tương tự tại ba kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được Ngân hàng Đông Á giữ nguyên cùng mức 6,1%/năm. 

Lãi suất Ngân hàng Đông Á thấp nhất trong tháng này tiếp tục được áp dụng cho nhóm khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần ở mức 0,2%/năm. 

Cũng trong tháng 10, Ngân hàng Đông Á vẫn sẽ triển khai mức lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,38%/năm - 6,11%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng và 5,27%/năm - 5,88%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng quý. 

Nếu tính theo khung 360 ngày/năm, thì biểu lãi suất tiền gửi sẽ được ngân hàng này quy định như sau: 

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,33%/năm đến 6,03%/năm.

- Trả lãi hàng quý: Lãi suất từ 5,19%/năm đến 5,8%/năm.

- Trả lãi cuối kỳ: Lãi suất từ 3,35%/năm đến 6,21%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 10/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tiếp tục giữ ổn định trong tháng 10/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

Trong tháng 10 này, khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên, vẫn sẽ được cộng thêm biên độ lãi suất tùy theo số tiền gửi. 

Nếu khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng, thì sẽ được cộng thêm lãi suất như sau:

- Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, cộng thêm 0,1%/năm. 

- Từ 100 triệu đồng đến dưới dưới 500 triệu đồng, cộng 0,12%/năm. 

- Từ 500 tỷ đồng đến dưới 1 tỷ đồng, cộng 0,14%/năm.

- Từ 1 tỷ đồng đền dưới 500 tỷ đồng, cộng 0,16%/năm.

- Từ 500 tỷ đồng trở lên, cộng 0,5%/năm.

Còn lại, tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ còn lại, khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên, cũng sẽ được cộng thêm biên độ từ 0,1%/năm đến 0,16%/năm. 

Biên độ cộng lãi suất theo số tiền gửi tại Ngân hàng Đông Á 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tiếp tục giữ ổn định trong tháng 10/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.