Lỗ lũy kế của Tập đoàn Đại Dương lên hơn 2.577 tỷ đồng, vẫn đang giải thể hai công ty BĐS

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (MCK: OGC) đã công bố BCTC hợp nhất quý I với kết quả kinh doanh tiếp tục không mấy khả quan.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Đại Dương đạt 120,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (133 tỷ đồng).

Kỳ này, chi phí lãi vay của tập đoàn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cụ thể là 26,5 tỷ đồng (cùng kỳ là 4,2 tỷ đồng).

Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là âm 27,9 tỷ đồng (so với âm 4,3 tỷ đồng cùng kỳ) và âm 29,6 tỷ đồng (so với âm 11,4 tỷ đồng).

Về tài sản, tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 4.682,5 tỷ đồng, trong đó, tàn sản dài hạn đạt 4.135,6 tỷ đồng, ngắn hạn là 546 tỷ đồng.

Chiếm đa số trong cơ cầu tài sản dài hạn là khoản 2.266,8 tỷ là đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 211 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 340,3 tỷ đồng, chiếm đa số trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Tiền và các tài khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 143,2 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.155 tỷ đồng, trong đó đa số là nợ dài hạn với 2.481,7 tỷ đồng (1.517,3 tỷ động là vay và nợ thuê tài chính, chủ yếu từ VietinBank).

Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đại Dương đã co về còn 1.527,5 tỷ đồng, do con số số lỗ lũy kế đã tăng lên 2.577,7 tỷ đồng (đến cuối kỳ trước là âm 2.576,8 tỷ đồng, kỳ này là âm 836,4 tỷ đồng).

Tập đoàn Đại Dương thành lập năm 2007, trụ sở chính trên đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, trung tâm thương mại và dịch vụ, khách sạn, sản xuất và kinh doanh bánh kẹo.

Đây là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền và nhiều khách sạn có tiếng tại Hà Nội và một số địa phương.

Theo báo cáo, tại ngày 31/3, tập đoàn này đang trực tiếp hoặc gián tiếp nắm vốn tại 16 doanh nghiệp với các tỷ lệ khác nhau.  

Trong đó, có ba công ty con (hai doanh nghiệp về bất động sản), đã dừng hoạt động và không có hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, gồm: Công ty CP Phát triển tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương, Công ty CP Sở giao dịch hàng hóa INFO, Công ty Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Hà Nội.

Từ năm 2019, HĐQT công ty đã có nghị quyết thông qua chủ trương giải thể và giao cho người đại diện phần vốn tại các công ty này thực hiện đề xuất các phương án giải thể theo quy định.

Từ năm 2019, Tập đoàn Đại Dương cũng đã thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty liên kế là Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang. 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.