Lợi nhuận Sài Gòn VRG (SIP) vượt nghìn tỷ trong năm 2022, có hơn 10.600 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện

Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sài Gòn VRG lần lượt đạt 6.034 tỷ đồng và 1.002 tỷ đồng, tăng tương ứng 8% và 10% so với năm 2021. Với kết quả này, công ty đã vượt 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) cho thấy doanh thu thuần công ty gần 1.440 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 271 tỷ đồng, tăng 114% do giá vốn hàng bán giảm 12%.

Doanh thu tài chính tăng 45%, đạt 105 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lãi sau thuế đạt 302 tỷ đồng, tăng 73%.

KQKD năm 2022 của Sài Gòn VRG. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần đạt 6.034 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021, chiếm 87% trong cơ cấu doanh thu là từ hoạt động bán điện, nước. Lợi nhuận gộp tăng 17%, ghi nhận 902 tỷ đồng.

Công ty cũng có khoản doanh thu tài chính cùng phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng so với cùng kỳ, do đó, lợi nhuận sau thuế của Sài Gòn VRG tăng 10%, đạt gần 1.002 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 668 tỷ đồng, như vậy, công ty đã vượt 50% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là gần 18.965 tỷ đồng, tăng 6,4%. Đầu tư tài chính gần 5.072 tỷ đồng, tăng 14%, bao gồm 3.678 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, 999 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào công ty liên kết, 270 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ ghi nhận 2.583 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ, chủ yếu nằm tại các dự án Khu công nghiệp (KCN) – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông Bời Lời, KCN Lê Minh Xuân 3, KCN Đông Nam…

Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

Thời điểm cuối năm, Sài Gòn VRG có hơn 10.610 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn, tăng 4,3%, đa phần là doanh thu nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng dài hạn. Ngoài ra, chi phí hoàn thành ước tính của đất và phát triển cơ sở hạ tầng đã cho thuê gần 2.597 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 364 tỷ đồng, do công ty chi nhiều cho các hoạt động cho vay, trả nợ gốc vay, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 845 tỷ đồng. 

chọn
Quảng Ninh quy hoạch ba đường sắt đô thị, tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển
Có ba tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch mới ở Quảng Ninh với tổng chiều dài hơn 293 km; trong đó tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển, đoạn cuối qua sân bay Vân Đồn.