Hà Đô vượt mục tiêu lãi năm nhờ tăng trưởng của mảng năng lượng, doanh thu BĐS giảm 42%

Năm 2022, mảng năng lượng của Hà Đô vượt BĐS dẫn đầu cơ cấu doanh thu, qua đó giúp công ty báo lãi nghìn tỷ và vượt 2,5% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG), quý IV/2022, công ty lãi sau thuế 338 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ do giảm doanh thu bất động sản. 

Song, mảng năng lượng năm 2022 mang lại lợi nhuận tốt, dẫn đến lãi sau thuế lũy kế cả năm tăng 3%, đạt 1.378 tỷ đồng. 

Mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu thuần cũng thay đổi từ kinh doanh bất động sản thành năng lượng (thủy điện, điện mặt trời, điện gió), trong đó, doanh thu mảng năng lượng đạt 2.161 tỷ đồng, tăng 69% còn mảng kinh doanh bất động sản đạt 1.143 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng, như vậy, công ty đã vượt 2,5% chỉ tiêu đề ra. 

 KQKD năm 2022 của Hà Đô. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản Hà Đô là 15.375 tỷ đồng, giảm 3,2% so với đầu năm, chiếm gần 63% là các tài sản cố định như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị,...

Bên cạnh đó, giá trị tồn kho đạt 1.364 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận chủ yếu là các bất động sản đang xây dựng. Hà Đô cũng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10,2 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. 

Ngược lại, các khoản phải thu đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 8%, phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng. Ngoài ra, công ty trích lập dự phòng 98,4 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

Công ty cho biết đang ghi nhận 14 khoản nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2022, với giá gốc là gần 115 tỷ đồng, trong đó có 11 khoản nợ đã quá hạn trên 3 năm. Giá trị có thể thu hồi là gần 16,6 tỷ đồng, tương đương gần 15% giá gốc. 

Về tình hình nợ tài chính của Hà Đô, tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 6.123 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận từ các khoản vay ngân hàng trong dài hạn. Tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 1,37 còn 0,91. Trong năm, công ty đã chi hơn 1.505 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, vay thêm 283 tỷ đồng. 

Tag:
chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.