Hà Đô lãi hơn 900 tỷ đồng trong năm 2023, doanh thu bất động sản giảm 75%

Lũy kế cả năm 2023, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần 2.882 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 33%, còn 906 tỷ đồng. Kết quả này cũng tương đương thực hiện 93% trong mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 971 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đề ra

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 862 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giảm giá vốn và các chi phí như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, Hà Đô báo lãi sau thuế 373 tỷ đồng, tăng 10%. 

 Kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 của Hà Đô. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC).

Lũy kế cả năm 2023, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần 2.882 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 33%, còn 906 tỷ đồng. Kết quả này cũng tương đương thực hiện 93% trong mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 971 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đề ra cho năm 2023. 

Trong cơ cấu doanh thu thuần, mảng đóng góp lớn nhất là thủy điện, điện mặt trời và điện gió với doanh thư hơn 1.938 tỷ đồng, giảm 8,4%. Mặt khác, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đạt 282 tỷ đồng, giảm 75%. 

Bên cạnh đó, tính đến ngày 31/12/2023, Hà Đô đang ghi nhận hơn 295 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước, giảm 57% so với tại đầu năm 2023. 

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hà Đô là gần 14.607 tỷ đồng, giảm 3,3% so với đầu kỳ, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là các tài sản cố định (9.089 tỷ đồng).

Tiền mặt ở mức 633 tỷ đồng, giảm 9%, chủ yếu do giảm khoản tiền và tương đương tiền do dòng tiền thuần âm trong năm. Ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh do công ty có thêm khoản đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, với giá trị gần 387 tỷ đồng. 

Ngoài ra, công ty cũng có 1.967 tỷ đồng khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn), tăng 14%, trong đó, nợ xấu là hơn 124,5 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 của Hà Đô là 1.060 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm 2023, chủ yếu do giảm tồn kho tại các bất động sản đang xây dựng (751 tỷ đồng - giảm 35%). Công ty không cho biết chi tiết về các bất động sản này. 

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 845 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án bất động sản như Khu đô thị Linh Trung (490 tỷ đồng), Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng (48,8 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (198 tỷ đồng),...

Về phần nợ, tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay tài chính của Hà Đô là 5.426 tỷ đồng (phần lớn là nợ ngân hàng), giảm 11% so với đầu năm 2023, trong đó, nợ ngắn hạn là 617 tỷ đồng. 

Tag:
chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.