Lợi nhuận Hà Đô giảm hơn 80% trong quý II, lượng tiền mặt giảm 70% so với đầu năm do âm dòng tiền

Lũy kế 6 tháng, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần 1.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 438 tỷ đồng, giảm 8% và 40% so với cùng kỳ. Riêng hoạt động kinh doanh BĐS có doanh thu giảm 31,5% còn 392 tỷ đồng, trong đó, 312 tỷ đồng đã được ghi nhận trong quý I.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 564 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 42% và 81% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 438 tỷ đồng, giảm 8% và 40% so với nửa đầu năm 2022. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 971 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Hà Đô đã thực hiện được gần 45% chỉ tiêu đề ra.  

KQKD 6 tháng của Hà Đô. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC).

Đóng góp chính vào nguồn thu của Hà Đô là từ mảng thủy điện, điện mặt trời, điện gió với 918 tỷ đồng, giảm 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 31,5% so với cùng kỳ còn 392 tỷ đồng, trong đó, 312 tỷ đồng đã được ghi nhận trong quý I. 

Trong khi đó, giá vốn hàng bán và các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng. Biên lợi thuần của Hà Đô trong nửa đầu năm cũng giảm từ mức 44% cùng kỳ còn 29%.

Công ty cũng ghi nhận cả ba dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính đều ở giá trị âm với các khoản chi lớn như để trả nợ gốc vay, giảm các khoản phải trả, tiền lãi vay đã trả,... Do đó, dòng tiền thuần trong nửa đầu năm của Hà Đô âm hơn 485 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II giảm 70% so với đầu năm, còn gần 209 tỷ đồng.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tổng tài sản của Hà Đô tại cuối quý II giảm 5% so với đầu năm còn 14.377 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là các chi phí đang dở dang tại các dự án, như hàng tồn kho (bất động sản đang xây dựng, bất động sản đã hoàn thành,...) 1.061 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang  850 tỷ đồng tại các dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, dự án Khu đô thị Linh Trung,... 

Về tình hình các khoản nợ tài chính, tại cuối quý II, tổng dư nợ đạt 5.669 tỷ đồng, giảm 7,4% so với đầu năm. Trong đó, công ty không còn ghi nhận nợ trái phiếu nào, sau khi đã đẩy sạch trong quý I trước đó. 

Tag:
chọn
Lãnh đạo An Dương Thảo Điền cập nhật tiến độ dự án tại quận 5, Tân Bình và khu đất vừa M&A ở Thủ Đức
Lãnh đạo An Dương Thảo Điền cho biết, các dự án tại quận 5 và Tân Bình của doanh nghiệp đang gặp đình trệ. Còn dự án mới ở Thủ Đức kỳ vọng sẽ có bước tiến mới vào giai đoạn cuối năm 2024, đầu năm 2025.