Doanh thu BĐS của Hà Đô tăng gần 146% trong quý I, đã đẩy sạch nợ trái phiếu

Theo báo cáo tài chính của Hà Đô, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty tăng gần 146% so với cùng kỳ, đạt 312 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu doanh thu thuần, sau mảng năng lượng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) cho thấy, trong quý, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty tăng gần 146% so với cùng kỳ, đạt 312 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu thủy điện và điện mặt trời, điện gió cũng tăng 14% lên mức 543 tỷ đồng. 

Qua đó, tổng doanh thu thuần tăng 40% so với cùng kỳ, ghi nhận 956 tỷ đồng. 

Song, giá vốn tăng, chi phí tài chính cũng tăng kéo mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế còn 21%, đạt 357 tỷ đồng. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 971 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Hà Đô đã thực hiện được gần 37% chỉ tiêu đề ra. 

 KQKD hợp nhất quý I/2023 của Hà Đô. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của Hà Đô là 14.749 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Chiếm 64% tổng tài sản doanh nghiệp là các tài sản cố định (chủ yếu là nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị,...) với giá trị 9.427 tỷ đồng, giảm 0,7%. 

Giá trị hàng tồn kho tại cuối quý I cũng giảm gần 19% so đầu năm còn gần 1.920 tỷ đồng. Trong đó, 884 tỷ đồng là tồn kho tại các bất động sản đang xây dựng, giảm 34%. Ngược lại, tồn kho tại các công trình xây dựng dở dang là 159 tỷ đồng và tồn kho bất động sản đã hoàn thành là 49,3 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với đầu năm. 

Mặt khác, tại cuối quý I, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn mà Hà Đô ghi nhận là hơn 497 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Công ty không cho biết chi tiết về khoản nhận trước này. 

Về phần nợ tài chính, dư nợ tại cuối quý I của Hà Đô là 5.861 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,93 còn 0,85. Trong đó, dư nợ ngắn hạn sắp đến hạn trả là 489 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu dư nợ tài chính, tổng nợ ngân hàng là gần 4.949 tỷ đồng, 98,6% trong số đó là khoản vay dài hạn. Bên cạnh đó, công ty đã đẩy sạch khoản nợ trái phiếu gần 210 tỷ đồng và không còn ghi nhận nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quý I.

Tag:
chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.