Hà Đô sắp phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, nâng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đông

Hà Đô dự kiến phát hành gần 61,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 trong quý II - quý III tới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng từ 2.446 tỷ đồng lên mức 3.057,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT), CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa ban hành nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành gần 61,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới) trong quý II - quý III tới đây. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên các báo cáo tài chính riêng được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 là 1.822 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Hà Đô cho biết, lô cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 611,5 tỷ đồng, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng từ 2.446 tỷ đồng lên mức 3.057,5 tỷ đồng. 

Đối với cổ tức năm 2023, theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua của doanh nghiệp, Hà Đô dự kiến chi trả với tỷ lệ 20%, hình thức trả chưa được công bố cụ thể. 

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh của công ty, năm nay, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất gần 3.225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 971 tỷ đồng, lần lượt gần 10% và gần 29% so với kết quả đạt được năm 2022. 

Về kế hoạch bán hàng, theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap (tên cũ: Chứng khoán Bản Việt), Hà Đô dự kiến sẽ mở bán dự án Charm Villas giai đoạn 3 vào quý III. Giá bán cho giai đoạn này vẫn chưa được chốt. 

Như vậy, kế hoạch mở bán đã dời lại so với kế hoạch trước là vào quý II này, theo thông tin Vietcap công bố trong báo cáo cập nhật hồi đầu tháng 3. 

Bên cạnh đó, công ty cũng đặt mục tiêu phát triển thành công tối thiểu 2 dự án trong năm nay, đồng thời sẽ đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, đầu tư dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo. 

chọn
Toàn cảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Nam Trực đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Nam Trực thuộc địa bàn các xã Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Nam Thanh.