Luật Đất đai sửa đổi cần có quy định cụ thể để xử lý trường hợp vi phạm như tại Thủ Thiêm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng trong quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) cũng cần quy định tiêu chí, điều kiện, tính toán thêm để có thể xử lý các trường hợp vi phạm đất đai như tại Thủ Thiêm.

Cần có quy định cụ thể để xử lý trường hợp vi phạm đất đai như tại Thủ Thiêm. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Thời gian qua, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã liên tiếp tổ chức, chủ trì nhiều cuộc họp với các cơ quan, bộ, ban, ngành, hiệp hội, tổ chức, cá nhân và địa phương về việc xin ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Tại cuộc họp chiều 15/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhìn nhận, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn một số quy định có vấn đề chồng chéo, giao thoa giữa những chính sách pháp luật hiện hành. Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo các bộ cùng làm rõ và đưa ra được những ý kiến cụ thể giải quyết những vướng mắc trên thực tiễn.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, liên quan đến vấn đề đất đai đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa khơi thông được nguồn lực để phát triển đất nước. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi phương thức, quan điểm, lý luận xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã góp phần để các chính sách pháp luật được hoàn thiện và thống nhất với nhau.

Góp  ý về nội dung thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần xem xét cụ thể để đảm bảo được việc thống nhất, không vi phạm hay đi ngược với những cam kết mà Việt Nam đã ký với các công ước quốc tế.

Về nội dung xác định phạm vi quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị chuyên môn phải xem xét kỹ dựa trên quan điểm, cách tiếp cận mang lại giá trị sử dụng đất có hiệu quả cao nhất.

Trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, theo quy định của Luật Quy hoạch, Bộ trưởng cho rằng cần làm song song giữa quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch cấp tỉnh.

Còn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, các bên cần thống nhất có các điều khoản áp dụng luật, từ đó sẽ giảm mâu thuẫn, chồng chéo với nhau.

Đối với các vấn đề cụ thể, phải xem xét kỹ lưỡng để rà soát thêm với các luật, văn bản chính sách có liên quan, đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý, trong quy định, các điều khoản pháp luật cần thống nhất với Luật Đấu giá tài sản về các vấn đề như trình tự, thủ tục đấu giá để không làm thay đổi so với hiện hành. Đặc biệt, trong quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) cũng cần quy định tiêu chí, điều kiện, tính toán thêm để có thể xử lý các trường hợp vi phạm đất đai như tại Thủ Thiêm.

Tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị chuyên môn của các Bộ, ngành cần tiếp tục họp bàn để thống nhất các nội dung còn vướng mắc, giao thoa giữa các chính sách pháp luật với nhau, đưa nguồn lực đất đai được khơi thông, đóng góp vào sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.