Mê Linh nêu 8 vấn đề trong công tác quy hoạch: Nhiều phát sinh sau sáp nhập vào Hà Nội

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, địa phương này đang gặp một số vấn đề về quy hoạch như cốt cao độ nền, công tác cấp phép xây dựng, cập nhật điều chỉnh quy hoạch...

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Mê Linh, chiều 25/8 vừa qua, UBND huyện này có buổi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) Hà Nội về khó khăn trong công tác quy hoạch liên quan đến đường Vành đai 4 và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Mê Linh đã chỉ ra 8 nhóm vấn đề trong quy hoạch mà địa phương này đang gặp.

Đầu tiên, về lập quy hoạch vùng huyện và điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chung trên địa bàn huyện Mê Linh, thực hiện Nghị Quyết 15 /NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, theo định hướng huyện Mê Linh cùng với huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn lên Thành phố trong Thủ đô. Huyện Mê Linh đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ phía Đông đường Vành Đai 4 (Hiện nay, dự án Đường Vành Đai 4 đang được triển khai).

Về dư địa, phía Tây đường Vành Đai 4 có dư địa phát triển về đô thị (khoảng >1000 ha) và phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Mê Linh. Nội dung nghiên cứu quy hoạch được cập nhật vào đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và quy hoạch Vùng huyện.

Về các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sau phân khu, UBND huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT quan tâm hướng dẫn tham mưu UBND Thành phố phê duyệt để huyện có căn cứ triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 sau quy hoạch phân khu, làm cơ sở để UBND huyện Mê Linh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch.

Về tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, trên cơ sở kết qua kiểm tra của đoàn kiểm tra Liên ngành của Thành phố, một số dự án còn vướng mắc về quy hoạch trên địa bàn huyện Mê Linh, huyện đề nghị Sở QHKT quan tâm tháo gỡ để các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Mê Linh có một số dự án đã được giao đất và hoàn thành các thủ tục đầu tư thời kỳ huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên sau khi về Hà Nội, quá trình lập quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, vị trí các doanh nghiệp này là đất cây xanh.

Do vậy khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. UBND huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT phối hợp UBND huyện Mê Linh rà soát, báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn nêu trên.

Trên địa bàn huyện Mê Linh còn 13 dự án đô thị còn thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch để khớp nối quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, UBND huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để sớm giải quyết các thủ tục về phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch theo quy định để các dự án sớm triển khai, tránh để lãng phí tài nguyên đất đai, giảm bức xúc trong nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về một số nội dung đề xuất trong điều chỉnh quy hoạch phân khu, đối với Dự án Khu đô thị Chi Đông, do việc thay đổi địa giới hành chính từ Vĩnh Phúc về Hà Nội dẫn đến phát sinh những vấn đề chưa thống nhất giữa Quy hoạch phân khu GN (C) do UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 của dự án đã được tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt, đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gần 700 hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại giai đoạn 1. Đồng thời, ảnh hưởng đến tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cư dân địa phương, UBND huyện đề xuất kiến nghị Sở QHKT: Tiếp tục cho phép Liên danh bổ sung, hoàn thiện công tác lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu đô thị Chi Đông, huyện Mê Linh theo chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 205/TB-VP ngày 27/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Trong đó, đối với phần dự án đã triển khai: Chấp thuận, giữu nguyên chỉ tiêu quy hoạch tầng cao tối đa 4 tầng đã thực hiện xong công tác đầu tư xây dựng HTKT và hoàn tất cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt năm 2004.

Đối với phần còn lại của dự án: Đề xuất tuân thủ các chỉ tiêu định hướng tại quy hoạch phân khu GN khu C đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp lý hiện hành.

Về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1 tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh: Hiện nay, UBND huyện Mê Linh đang hoàn thiện hồ sơ tổng hợp trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Thời gian tới, huyện đề nghị Sở QHKT phối hợp triển khai theo quy định.

Về quy hoạch các khu công nghiệp, đề nghị Sở QHKT xem xét nghiên cứu quy hoạch khu nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Quang Minh 1(410 ha) với trên 60.000 công nhân.

Hiện nay KCN Quang Minh không có quy hoạch khu nhà ở cho công nhân, trong khi dự án khu nhà ở cho KCN Quang Minh 2 chưa được đầu tư. Hiện nay, công nhân thuê trọ trong các khu nhà ở trong các khu dân cư hiện hữu với điều kiện về nhà ở dưới mức tiêu chuẩn; quy mô công nhân ở thuê trọ đông đúc dẫn đến áp lực hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư, ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội là rất lớn.

Huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT bổ sung nội dung các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn huyện Mê Linh vào chương trình phát triển đô thị của Thành phố giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện cũng đề nghị Sở QHKT báo cáo UBND Thành phố bổ sung quy hoạch ngành đối với Khu Công nghiệp Tiến Thắng, khoảng 450 ha.

Về việc đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cốt cao độ nền quy hoạch, thời gian vừa qua, huyện Mê Linh triển khai các dự án Xây dựng hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai gặp một số vấn đề bất cập trong công tác cốt Quy hoạch và cốt hiện trạng khu đất, cốt khu vực; gây ngập úng khi có mưa to, kéo dài và đặc biệt một số dự án không thoát được nước, gây ngập úng.

Huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT quan tâm phối hợp cùng cơ quan ban ngành Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh cốt Quy hoạch tổng thể huyện Mê Linh trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh làm căn cứ cơ bản chuẩn xác cho các đồ án, dự án sau này.

Về việc công tác cấp phép xây dựng theo quy hoạch và cập nhật điều chỉnh chức năng Quy hoạch sử dụng đất trong phân khu đô thị GN và GN (C), một số các đơn vị doanh nghiệp nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị, có hồ sơ giao đất, quản lý đất đai rõ ràng từ thời Vĩnh Phúc.

Sau khi sáp nhập vào thành phố Hà Nội, một số các chức năng Quy hoạch bị thay đổi, công tác Quy hoạch và quản lý quy hoạch sau cấp phép xây dựng có nhiều bất cập, không đồng bộ, gây khó cho doanh nghiệp trong việc cấp phép xây dựng mở rộng sản xuất hoặc điều chỉnh chức năng tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án.

Huyện Mê Linh đề nghị Sở QHKT cho hướng dẫn về căn cứ, cơ sở cấp phép xây dựng công trình, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng cho các đơn vị; đồng thời hỗ trợ hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý sau quy hoạch cho các dự án trên địa bàn huyện.

Về cơ chế phối hợp và công tác đào tạo trao đổi chuyên môn, để nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác quản lý quy hoạch, huyện kính đề nghị Sở QHKT chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chuyên ngành tổ chức thêm các buổi học tập kinh nghiệm thực tế, cũng như tổ chức lớp tập huấn nâng cao bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên viên trực tiếp làm công tác tham mưu, thẩm định lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Trong thời gian tới, để đảm bảo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 định hướng của Bộ Chính trị phát triển về thành phố phía Bắc sông Hồng, trong đó có định hướng phát triển Mê Linh cùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn lên thành phố trực thuộc Thủ đô. Nguồn nhân lực về công tác Quy hoạch và quản lý Quy hoạch trên địa bàn huyện Mê Linh nhu cầu là rất lớn về cả khối lượng công việc.

Huyện đề nghị Sở QHKT quan tâm phối hợp hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch; Định kỳ giao ban công tác chuyên môn, xử lý tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho huyện,…

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.