Năm Bảy Bảy vay thêm 1.900 tỷ đồng, phải thu từ hai dự án tại Điện Biên Phủ và KĐT mới Thủ Thiêm hơn 1.500 tỷ

Trong năm vừa qua, Năm Bảy Bảy phát sinh thêm 1.900 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu là các khoản vay dài hạn từ Vietcombank, công ty Địa ốc Lữ Gia, công ty Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Hạ tầng CII.

Lợi nhuận 2022 của Năm Bảy Bảy sụt giảm, thực hiện 17% kế hoạch lãi cả năm

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần gần 176,2 tỷ đồng, cao gấp 24,6 lần quý IV/2021, do doanh thu từ kinh doanh bất động sản hơn 172,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản doanh thu này.

Lợi nhuận gộp quý IV của Năm Bảy Bảy theo đó đạt 74 tỷ đồng, tăng 41%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí cùng lỗ khác, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý IV 15,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 22 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của Năm bảy Bảy. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC.

Cả năm 2022, doanh thu thuần của Năm Bảy Bảy đạt hơn 466 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2021. Cơ cấu doanh thu có 94% là từ bất động sản và ghi nhận mức giảm 18% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 23% đẩy biên lợi nhuận gộp tăng từ 45% lên 49%.

Doanh thu tài chính giảm 65%, đạt 151,4 tỷ đồng, chủ yếu do năm nay công ty không ghi nhận khoản thu nhập từ chuyển quyền tham gia dự án đầu tư, trong khi năm trước thu được 370 tỷ đồng. Ngược lại, năm nay công ty thu được 148 tỷ đồng từ hợp tác đầu tư trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Cùng với chi phí tài chính tăng 61%, kết quả là lợi nhuần thuần của Năm Bảy Bảy giảm 82%, còn hơn 81 tỷ đồng.

Khoản lỗ khác hơn 45 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí cho các khoản phạt thuế, chậm nộp, phạt do vi phạm hợp đồng kéo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp còn 17,8 tỷ đồng, giảm 94% so với năm trước đó.

Năm 2022, với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng, công ty mới thực hiện 17% kế hoạch cả năm.

Khoản phải thu gấp 1,5 lần đầu năm, tăng vay nợ gần 1.900 tỷ đồng

Tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tính đến cuối quý IV hơn 6.401,5 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.355 tỷ đồng, tăng 45%, chủ yếu phân bổ tại các dự án Delagi, KDC Sơn Tịnh - Quảng Ngãi...

Hàng tồn kho của Năm Bảy Bảy. (Nguồn: BCTC quý IV).

Quy mô tài sản Năm Bảy Bảy tăng mạnh trong năm còn do phát sinh các khoản phải thu. Cụ thể, tổng các khoản phải thu hơn 2.994,5 tỷ đồng, tăng 161%, trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn hơn 846 tỷ đồng (tăng 154%).

Khoản phải thu lớn nhất là vốn góp hợp tác đầu tư hơn 1.566 tỷ đồng, gồm hai khoản hợp tác kinh doanh của công ty với CTCP Đâu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (1.150 tỷ đồng) và hợp tác với Công ty TNHH MTVB Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (416 tỷ đồng). 

 

 Các khoản phải thu của doanh nghiệp. (Nguồn: BCTC quý IV Năm Bảy Bảy).

 

Về nợ vay của doanh nghiệp, dư nợ tài chính cả ngắn và dài hạn hơn 3.130 tỷ đồng, tăng 164% so với đầu năm, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 68% tổng nợ phải trả. Trong năm, doanh nghiệp phát sinh mới gần 1.900 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu là các khoản vay dài hạn từ Vietcombank, CII, Khu Bắc Thủ Thiêm, Xây dựng Hạ tầng CII, công ty Địa ốc Lữ gia và công ty Xa lộ Hà Nội.

Trừ khoản vay hơn 567 tỷ đồng từ Vietcombank có tài sản đảm bảo (dự án De Lagi), dùng để thanh toán cái chi phí liên quan đến De Lagi, những khoản vay dài hạn khác đều không có tài sản đảm bảo, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. 

 

 Chi tiết các khoản vay của Năm Bảy Bảy. (Nguồn: BCTC quý IV).

 

 

Trong kỳ, công ty thu hơn 2.145 tỷ đồng từ đi vay, chi gần 203 tỷ đồng trả nợ gốc vay, do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.942,5 tỷ đồng, cùng kỳ dương 543 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 1.007 tỷ đồng (do chi 1.150 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác) và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng (do tăng hàng tồn kho, tăng khoản phải thu), dẫn đến dòng tiền thuần trong năm âm 18 tỷ đồng. 

chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.