Nam Long dùng hơn 182 triệu cổ phần tại công ty con làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu

Tài sản mà Nam Long sử dụng để đảm bảo cho các lô trái phiếu đã được công ty phát hành là hơn 182 triệu cổ phần tại Nam Long VCD, giá trị hiện tại của tài sản đảm bảo trên là 2.662 tỷ đồng, do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) định giá.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa thông qua nghị quyết về việc thay thế tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu đã được công ty phát hành.

Cụ thể, tài sản được Nam Long sử dụng lần này là gần 162,6 triệu cổ phần phổ thông mà Nam Long sở hữu tại CTCP Nam Long VCD (tương đương 68% vốn điều lệ của Nam Long VCD) và gần 20 triệu Nam Long VCD (tương đương 8% vốn điều lệ) được sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang.

Nam Long cho biết, giá trị hiện tại của tài sản đảm bảo trên là 2.662 tỷ đồng, tương ứng với 76% giá trị thị trường của 100% vốn chủ sở hữu của Nam Long VCD do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) định giá.

Các tài sản đảm bảo mới trên được Nam Long thay thế cho tài sản đảm bảo cũ là tài khoản thế chấp tiền mặt được mở tại ngân hàng OCB (hiện giá trị hiện tại của tài sản này là 0 đồng).

Về phía Nam Long VCD và Nam Khang, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Nam Long, 2 doanh nghiệp là công ty con do Nam Long nắm giữ lần lượt 91,59% và 100% tỷ lệ sở hữu và biểu quyết.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.