Nam Long rời nhóm lãi nghìn tỷ, có hơn 3.500 tỷ đồng các khoản phải thu

Năm 2022, Nam Long đạt lãi sau thuế 866 tỷ đồng, giảm so với con số 1.478 tỷ đồng năm 2021 do không còn ghi nhận lãi từ mua công ty con. Mặt khác, tại thời điểm cuối năm 2022, công ty có hơn 3.500 tỷ đồng khoản phải thu, tăng 77% so với đầu năm.

Thực hiện 57% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022

Theo báo cáo tài chính của CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 1.629 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 590 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 23% so với quý IV/2021, chủ yếu do giảm doanh thu bán căn hộ.

Điểm sáng trong quý là biên lợi nhuận gộp tăng từ 35% cùng kỳ lên 50% trong quý IV/2022. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận thêm 244 tỷ đồng lãi từ thanh lý khoản đầu tư.

Theo thông tin từ Nam Long, vào cuối tháng 12/2022, công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 25% vốn Công ty TNHH Paragon Đại Phước cho hai đối tác, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 100% còn 75% vốn điều lệ.

 KQKD năm 2022 của Nam Long. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 4.339 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, doanh thu trong năm chủ yếu được đóng góp từ bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 94% tổng doanh thu), đạt 4.083 tỷ đồng từ các dự án trọng điểm là Akari và Southgate. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 866 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, chủ yếu do không ghi nhận lãi từ việc mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai như cùng kỳ (ghi nhận tại khoản thu nhập khác). 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được lần lượt 61% và 57% kế hoạch. 

Dòng tiền thuần trong kỳ phụ thuộc hoạt động tài chính

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Nam Long âm 225 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 1.295 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi cho các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng các khoản phải thu (ngắn và dài hạn) đạt gần 3.579 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (chủ yếu là khách không phải bên liên quan) là 1.310 tỷ đồng, tăng 82% và khoản phải thu do trả trước cho người bán ngắn hạn (chủ yếu là bên dịch vụ xây dựng) là 1.232 tỷ đồng, tăng 135%. 

Ở chiều ngược lại, giá trị tồn kho giảm 4% so với đầu năm, đạt hơn 14.828 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu là bất động sản dở dang. Các dự án bất động sản ghi nhận tồn kho nghìn tỷ của Nam Long là Izumi (8.300 tỷ đồng), Southgate (3.516 tỷ đồng), Waterpoint (1.454 tỷ đồng). Mặt khác, công ty không còn ghi nhận tồn kho tại dự án Paragon Đại Phước như đầu năm. 

 Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

Ở diễn biến khác, lượng tiền mặt của Nam Long tại thời điểm cuối năm 2022 cũng tăng từ 23% so với đầu năm lên 4.760 tỷ đồng, phần lớn là các khoản tiền gửi ngân hàng có lãi suất dao động từ 6 - 10,5%/năm.

Đây cũng là ba khoản chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của Nam Long. Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản đạt hơn 27.088 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. 

Mặt khác, tại cuối năm 2022, Nam Long có 3.271 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, là các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhà phố, biệt thự và đất nhưng chưa nhận bàn giao. So sánh với đầu năm, con số này đã tăng 33%. 

Tổng dư nợ tài chính tại cuối năm đạt 5.179 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu ở mức 0,39.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là 3.014 tỷ đồng, tăng gần 50%, gồm một lô trái phiếu đáo hạn vào năm 2024 và hai lô đáo hạn vào năm 2029 nhằm đầu tư, phát triển các dự án bất động sản. Trước đó, lãnh đạo công ty từng khẳng định không có ý định mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành. 

Trong năm, công ty đã chi 2.021 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và chi 327 tỷ đồng trả cổ tức, mặt khác, cũng thu 3.595 tỷ đồng từ đi vay và 187 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu.

Qua đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.434 tỷ đồng, kéo dòng tiền thuần trong năm dương 662 tỷ đồng, dù dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư đều ghi nhận giá trị âm.

Tag:
chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí