Nha Trang: 158 dự án vào kế hoạch sử dụng 740 ha đất vào năm 2020

Theo báo cáo TP Nha Trang có 158 công trình, dự án với diện tích 740,49 ha được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Cụ thể có 136 dự án, công trình của năm 2019 chuyển tiếp sang và 22 công trình, dự án mới. Trong đó có 1 công trình do Quốc hội, Chính phủ quyết định đầu tư là Dự án cầu vượt trên Quốc lộ 1 tại Nút giao với Quốc lộ 1C.

bao so 5 can cau (8)

Gần 160 công trình, dự án được vào kế hoạch sử dụng đất 2020 của TP Nha Trang. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, có 8 công trình, dự án có sử dụng vốn Ngân sách; 9 công trình dự án ngoài Ngân sách; có 4 công trình dự án đưa vào kế hoạch để thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó trong năm 2020 trên địa bàn thành phố có 9 công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và có 16 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Khánh Hòa, hiện nay TP Nha Trang có 82 dự án trên đồi núi. Cụ thể, khu vực núi Cô Tiên 30 dự án (phạm vi dự kiến qui hoạch phân khu 1/2.000 khoảng 1.600 ha), núi Cù Hin 12 dự án, núi Chín Khúc và lân cận 15 dự án, xã Phước Đồng 17 dự án và núi Chụt 8 dự án.

Trong 82 dự án ven đồi, núi trên địa bàn TP Nha Trang chỉ có 58 dự án đã có chủ trương hoặc thủ tục pháp cho phép đầu tư còn lại 24 dự án đang xin thủ tục đầu tư hoặc đã bị thu hồi.

Tuy nhiên, theo Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012, chỉ định hướng một phần khu vực núi Cô Tiên (khoảng 195ha) dùng để phát triển đô thị - dịch vụ, phần còn lại qui hoạch xác định là đất đồi núi.

Theo lãnh đạo TP Nha Trang, trong thời gian tới yêu cầu các ban ngành tiếp tục rà soát đánh giá khả năng thực hiện của các dự án, đối với các vị trí xung yếu, các khu vực đồi núi thì không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. 

Đồng thời, thực hiện rà soát các vị trí đã qui hoạch đất ở nhưng không phù hợp sẽ nghiên cứu điều chỉnh; việc chuyển mục đích sử dụng đất phải gắn với qui hoạch chi tiết xây dựng, gắn kết hạ tầng giao thông.

chọn