Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023

Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 chính thức bắt đầu cũng là lúc kế hoạch kinh doanh trong năm nay của các doanh nghiệp được hé lộ. Bên cạnh những doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản, xây dựng lại lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong năm nay vì lý do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử, ngày 26/3, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) đã công bố các tài liệu cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, năm nay công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 126 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 62% so với kết quả thực hiện năm 2022. 

Công ty cho biết, năm nay dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn và thách thức, công ty sẽ đạt trọng tâm vào 4 nhiệm vụ chính là tái cơ cấu hệ thống, duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ bất động sản, phát triển nhân sự nòng cốt và hoàn thành chuyển đổi số hệ thống quản trị. 

Bên cạnh Đất Xanh Services, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) cũng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi khi lợi nhuận sau thuế công ty đặt ra là 860 tỷ đồng, giảm 8% so với kết quả năm 2022. 

Mặt khác, chỉ tiêu tổng doanh thu, thu nhập hợp nhất đạt 16.340 tỷ đồng, tăng 70% so với kết quả thực hiện được năm 2022. 

Đánh giá về tình hình kinh tế năm nay, Ban điều hành Vinaconex cho rằng, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chậm dần, nhiều nước giảm sâu, thậm chí tăng trưởng âm, nguồn vốn FDI toàn cầu sẽ suy giảm. Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam cũng đối mặt những vấn đề như năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo chưa cao.

 Một số doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ tài liệu DN).

Một doanh nghiệp khác là Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC), năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu công ty mẹ đạt 5.500 tỷ đồng, hợp nhất đạt 16.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ dự kiến 1.200 tỷ đồng, hợp nhất 1.300 tỷ đồng. Mức chỉ tiêu này đều đi lùi so với kết quả đạt được trong năm 2022 (lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2022 đạt 1.710 tỷ đồng, hợp nhất đạt 2.305 tỷ đồng).

Đối với CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL), tại Đại hội năm nay, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 455,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng (giảm 8,4% so với kết quả thực hiện được năm 2022), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 90,3 tỷ đồng (giảm 9%).

Với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII), doanh nghiệp này dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/4 tới đây, theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng, tổng chi phí 4.673 tỷ đồng và lợi nhuận ròng (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này đã đi lùi so với 731 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Một đơn vị khác là CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) cũng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi khi tại Hội nghị tổng kết năm 2022 diễn ra mới đây, công ty đã thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với các chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.040 tỷ đồng (giảm 17%), lợi nhuận sau thuế đạt 1.053 tỷ đồng (giảm gần 24% so với kết quả thực hiện năm 2022).

Theo đó, doanh nghiệp tiếp tục tập trung chính vào các lĩnh vực mũi nhọn như BĐS, năng lượng và đầu tư tài chính. Trong đó, chú trọng phát triển các dự án bất động sản và năng lượng trọng điểm.

Bên cạnh các doanh nghiệp trên còn có một số doanh nghiệp khác cũng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 đi lùi như CTCP Long Hậu (mục tiêu lợi nhuận  sau thuế 127 tỷ đồng, giảm 38% so với kết quả đạt được năm 2022); CTCP Cao su Phước Hòa (mục tiêu lợi nhuận sau thuế 448 tỷ, giảm 36%),...

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.