Nhóm quỹ Dragon Capital hạ tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital giảm số lượng cổ phần nắm giữ xuống còn gần 86,4 triệu đơn vị, tương đương 16,66% vốn điều lệ của Đất Xanh.

Nhóm cổ đông lớn Dragon Capital vừa thông báo giảm tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG). Theo đó, nhóm Dragon Capital đã bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG, giảm số lượng cổ phần nắm giữ xuống còn gần 86,4 triệu đơn vị, tương đương 16,66% vốn điều lệ của Đất Xanh. Giao dịch được thực hiện ngày 19/3.

Dragon Capital vừa bán gần 3,8 triệu cổ phiếu DXG - Ảnh 1.

Giao dịch quỹ thành viên của Dragon Capital. Nguồn: DXG.

Thông tin chi tiết hơn, quỹ thành viên Grinling International Limited đã bán ra hơn 3,2 triệu cổ phiếu DXG và Norges Bank bán ra 580.000 đơn vị.

Phiên giao dịch ngày 19/3, thị trường xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 3,2 triệu cổ phiếu DXG với giá trị gần 81,3 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân 25.400 đồng/cp. 

Sau phiên giao dịch của Dragon Capital, cổ phiếu DXG của Đất Xanh giảm giá hai phiên liên tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch 23/3, mã DXG dừng ở 23.950 đồng/cp.

Mới đây, công ty công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 cho thấy lỗ ròng trong năm của doanh nghiệp tăng thêm so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể sau kiểm toán, chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng 48 tỷ đồng, từ 546 tỷ đồng lên 594 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí dự phòng hậu kiểm toán tăng từ 40 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp lỗ ròng 496 tỷ đồng, tăng 15% (tương đương tăng gần 64 tỷ đồng) so với báo cáo tự lập. 

Theo giải trình của Đất Xanh sự chênh lệch lỗ ròng chủ yếu do gia tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

chọn