Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Khu đất trùng với ngõ 187 Hồng Hà

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 187 Hồng Hà, diện tích khoảng 5.085,190 m2, dài khoảng 315 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Xá nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất  sắp thu hồi có đoạn đầu trùng với ngõ 187 đường Hồng Hà.

 Đoạn qua đường Phúc Xá.

 Khu đất kết thúc ở đoạn phố An Xá.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

2. Khu đất trùng với ngõ 12 Nghĩa Dũng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Xá đáng chú ý có khu đất trùng với  ngõ 12 Nghĩa Dũng với diện tích khoảng 7.621,366 m2, dài khoảng 390 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Xá nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi  có điểm đầu ở đường Hồng Hà. Đoạn đầu đã mở rộng.

 Khu đất này mở rộng ngõ 12 Nghĩa Dũng.

 Kết thúc ở đoạn gần ngõ 15 Nghĩa Dũng.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

3. Khu đất từ ngõ 12 Nghĩa Dũng đến Tân Ấp

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Xá đáng chú ý có khu đất từ ngõ 12 Nghĩa Dũng đến Tân Ấp với diện tích khoảng 2.873,346 m2, chiều dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Xá nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất  sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)