Nước sông Tô Lịch đen trở lại, đầy xác cá chết

Ghi nhận ngày 13/7 của chúng tôi cho thấy, nước sông Tô Lịch đen trở lại sau khi dừng xả nước hồ Tây. Đoạn đầu nguồn sông xuất hiện nhiều xác cá chết.
1

Ngày 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả 1 triệu m3 nước hồ Tây vào sông Tô Lịch. Theo ghi nhận sáng 13/7, sau khi dừng xả nước, sông Tô Lịch lại chuyển về màu đen.

3

Nước sông đen nhánh, hôi thối sau khi hết được "tráng" bằng nước hồ Tây.

4

Đây là hình ảnh đoạn đầu nguồn sông Tô Lịch đoạn qua ngõ 2 Hoàng Quốc Việt.

5

Trao đổi với chúng tôi, PGS. TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên), người lọc nước sông Tô Lịch để uống nói: "Chắc được vài bữa". Theo ông Trần Hồng Côn, sau khi hết 1 triệu m3 nước hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ trở về như cũ. "Bởi lẽ, sông Tô Lịch không có nguồn nước liên tục từ hồ Tây xả ra. Nếu có nước lưu thông thì mới tốt. Còn ở đây, có nước thì xả, không có lại ngưng nên không có tác dụng gì với vấn đề ô nhiễm của sông Tô Lịch", ông Côn nói.

6

Ghi nhận sáng 13/7, sông Tô Lịch đã cạn trơ đáy.

7

Đáng chú ý là đoạn đầu nguồn sông Tô Lịch (ngõ 2 Hoàng Quốc Việt và đoạn qua phố Nguyễn Đình Hoàn) xuất hiện nhiều xác cá chết.

8

Cá chết phơi trên lòng sông ở những đoạn cạn trơ bùn.

9

Cá chết ở sông Tô Lịch chủ yếu là cá rô phi.

10

Xác cá chết dạt vào bờ trong làn nước đen của sông Tô Lịch.

11

Đoạn sông Tô Lịch qua ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, cá chết mắc vào lưới chắn rác.

12

Theo người dân tại đây, có thể cá ở hồ Tây chết theo nước dạt về sông Tô Lịch hoặc cá sống từ Hồ Tây về sông Tô Lịch và sau đó chết.

13

Việc xả nước hồ Tây cũng cuốn theo nhiều rác rưởi vào sông Tô Lịch.

Video cá chết ở sông Tô Lịch.