Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho ba dự án FDI hơn 80 triệu USD

Ba dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 80 triệu USD đều nằm tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 29/3, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho ba dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 80 triệu USD.

Ba dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được trao Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm dự án sản xuất vành xe bằng hợp kim luyện nhẹ thông minh tại KCN Bắc Tiền Phong, TX Quảng Yên, có tổng mức đầu tư 55 triệu USD. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xiamen Sunrise Group.

Dự án Nhà máy Lioncore Việt Nam 2 tại KCN Đông Mai, TX Quảng Yên, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp Lioncore Việt Nam.

Dự án sản xuất dây đai an toàn ô tô tại KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên, với tổng vốn đầu tư trên 10 triệu USD. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Samsong Vina.

Các dự án trên đều là các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao. 

Tính từ đầu năm đến 29/3, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đạt gần 494 triệu USD, bằng 40,9% kế hoạch thu hút FDI của cả năm 2023, qua đó, góp phần thực hiện  mục tiêu thu hút trên 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.