Quảng Trị đấu giá 17 lô đất ở tại TP Đông Hà, khởi điểm từ 1,75 tỷ đồng/lô

17 lô đất ở tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 120 m²/lô đến 446,3 m²/lô.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị vừa ra thông báo đấu giá  tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể là quyền sử dụng 17 lô đất ở trên địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bao gồm 8 lô đất tại khu đô thị phía đông đường Thành Cổ, Phường 3; hai lô đất tại khu đô thị phía nam Đông Hà giai đoạn 2, phường Đông Lương;

Hai lô đất tại khu đô thị phía nam Đông Hà giai đoạn 3, phường Đông Lương; 5 lô đất tại đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía tây TP Đông Hà, Phường 3 và phường Đông Lễ. Diện tích các lô đất từ 120 đến 446,3 m²/lô.

17 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,75 tỷ đồng/lô đến 6,06 tỷ đồng/lô. Tổng giá trị khởi điểm các lô đất là hơn 54,13 tỷ đồng.

 

 Thông tin 17 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng đấu theo phương thức đấu giá trả giá lên.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 7h30 ngày 29/10 tại hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn, số 401A, km3 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị từ ngày 26/10 đến ngày 28/10 (trong giờ hành chính, khách hàng có thể nộp trước thời gian nêu trên).

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/10 đến 23/10 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị; hoặc từ ngày 24/10 đến 26/10 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Trị, số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, điện thoại 0233 3560 612; hoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, điện thoại 02333 550 854.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.