Quy hoạch Khu công nghiệp Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cẩm Mỹ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 17/5/2016.

Vị trí và quy mô

Theo quyết định, Khu công nghiệp Cẩm Mỹ được lập quy hoạch thuộc xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, có có trị giới hạn như sau: Phía bắc giáp đất nông nghiệp khu vực suối Đục, xã Sông Nhạn; phía nam giáp đất nông nghiệp khu vực Suối Quýt, xã Thừa Đức; phía đông giáp đất nông nghiệp, xã Thừa Đức; phía tây giáp đất nông nghiệp, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành. Diện tích đất lập quy hoạch khoảng 306,79 ha.

Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

Cẩm Mỹ là Khu công nghiệp hỗn hợp đa ngành ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, kỹ thuật tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng: công nghiệp, điều hành dịch vụ, khu ở công nhân…

Quy hoạch hợp lý các phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc đến từng lô đất công nghiệp, đảm bảo mối quan hệ thuận lợi trong nội khu và kết nối giao thông thuận tiện, phù hợp với từng loại hình công nghiệp.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng quản lý xây dựng, đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng theo quy hoạch.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cẩm Mỹ TẠI ĐÂY

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Cẩm Mỹ

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Cẩm Mỹ

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Cẩm Mỹ

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Cẩm Mỹ