Quy hoạch Khu công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Đồ án điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Minh Quang được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 24/4/2020.

Vị trí và phạm vi ranh giới

Theo quyết định, Khu công nghiệp Minh Quang được thực hiện trên địa bàn các phường Bạch Sam, Minh Đức, và xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Ranh giới cụ thể như sau: phía bắc giáp đất canh tác (QH đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào); phía nam giáp quốc lộ 5, khu dân cư hiện có phường Bạch Sam và đất canh tác phường Minh Đức; phía đông giáp đường ĐH.32 và đất canh tác; phía tây giáp đất canh tác.

Quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích đất quy hoạch Khu công nghiệp Minh Quang có sự điều chỉnh từ 153,78 ha xuống còn 150 ha so với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 1/11/2016. Cơ cấu sử dụng đất của Khu công nghiệp được điều chỉnh như sau:

 Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp sau điều chỉnh.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Minh Quang TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Minh Quang.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Minh Quang.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Minh Quang.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Minh Quang.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Minh Quang.