Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh ngày 18/3/2020.

Mục tiêu quy hoạch cụ thể

Theo quyết định, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Quy hoạch) với mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước;...

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8 - 9%/năm; cơ cấu kinh tế có khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 64 - 65%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33 - 34%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 1 - 2%.

Về văn hóa - xã hội, dự báo dân số khoảng 1,6 triệu người, trong đó dân số chính thức (không bao gồm khách vãng lai) khoảng 1,17 triệu người. Tỷ lệ việc làm tăng thêm 4 - 5%/năm, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50% vào năm 2020.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 95%; tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường đạt 60%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95 - 97%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43 - 44%.

Mục tiêu đến năm 2030

Việc điều chỉnh Quy hoạch cũng đề ra phấn đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 đạt 12%/năm; cơ cấu kinh tế có ngành dịch vụ chiếm 67 - 68%, công nghiệp và xây dựng 31 - 32%, nông nghiệp 1%.

Dự báo dân số khoảng 2,5 triệu người, trong đó dự báo dân số chính thức (không bao gồm khách vãng lai) khoảng 1,5 triệu người. Tỷ lệ việc làm tăng thêm đạt 5 - 5,5%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70% vào năm 2030.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 100%, tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường đạt 80%, tỷ lệ cây xanh đô thị 6 - 8m2/người; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Độ che phủ rừng đạt khoảng 45%.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

chọn
Sở hữu nhà thứ hai tại TP HCM có thể chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng
TP HCM kiến nghị tăng mức thu liên quan nhà đất thứ hai trở lên, bao gồm lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng.