Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 11/05/2020

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn), tổng diện tích tự nhiên của vùng huyện là 203,8 km2.

Phía bắc giáp huyện Hậu Lộc; phía nam giáp TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn; phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp TP Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa. 

Tính chất vùng 

Huyện là cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn, đảm bảo chức năng hỗ trợ phát triển cho TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Đồng thời huyện cũng là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về dân số, dự báo đến năm 2030, dân số toàn huyện đạt khoảng 283.918 người; trong đó dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%. Dự báo đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người, trong đó dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%. 

Về quy mô đất đai, hiện trạng diện tích tự nhiên của vùng huyện Hoằng Hóa là 20.380,50 ha; hiện trạng đất xây dựng đô thị 695 ha (thị trấn Bút Sơn và đô thị Hải Tiến). Dự kiến đến năm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 2000-2200 ha; đến năm 2040 đất xây dựng đô thị khoảng 2400-3000 ha. 

Định hướng phát triển đô thị 

Định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bản huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó ưu tiên phát triển 5 đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50% nhu cầu đất xây dựng đô thị 2000-2200 ha. Cụ thể, đến năm 2025 hình thành 4 đô thị gồm: thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc. Từ năm 2025 - 2030 hình thành đô thị Thanh Ngọc. 

Định hướng đến năm 2040, tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện. Dự báo dân số đô thị toàn huyện là 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%. Toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III.

Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 đó là nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa ở dưới đây:  

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:     

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Hoằng Hóa. 

chọn
Những khu đất có thể xây thêm nhà cao tầng ở Lê Văn Lương, Lê Văn Lương kéo dài - Phần 4: Hơn 3.000 m2 của liên danh Handiresco - Handico ở nút giao Lê Văn Thiêm
Dự án Handiresco Complex khởi công từ năm 2014, hạng mục chung cư 25 tầng đến nay đã đi vào sử dụng. Hiện nay, công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở cao 25 tầng mới thuộc giai đoạn 2 dự án đang bắt đầu được triển khai tại ngã ba Lê Văn Lương - Lê Văn Thiêm.