Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt chuẩn xác nhất

Sổ đỏ và sổ hồng là tên gọi mà nhiều người thường đề cập tới mỗi khi nhắc đến các loại giấy tờ đất đai, nhà cửa. Vậy sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào? Cùng tìm hiểu những thông tin liên quan tới hai loại giấy tờ này trong bài viết sau.

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Để phân biệt rõ ràng và cụ thể sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào, bạn nên nắm rõ thông tin về khái niệm của hai loại giấy tờ này như sau:

Sổ đỏ là gì? Hình thức và cách thức chuyển nhượng sổ đỏ

Sổ đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị (nông thôn) theo Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính.

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt chuẩn xác nhất - Ảnh 1.

Nguồn: cafeland

Sổ đỏ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất, hình thức bên ngoài có màu đỏ đậm, rất dễ phân biệt với sổ hồng. Các loại đất được cấp sổ đỏ là đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nông nghiệp,...

Đa phẩn sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Sổ hồng là gì? Hình thức và cách thức chuyển nhượng sổ hồng

Sổ hồng là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (nội thành, nội thị xã, thị trấn) theo Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt chuẩn xác nhất - Ảnh 2.

Nguồn: greencona

Sổ hồng được cấp bởi UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp quận, thị xã đã được UBND cấp tỉnh ủy quyền cấp sổ cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn mình quản lý. Sổ có màu hồng nhạt, bên trong thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.

Khi chuyển nhượng, giao dịch sổ hồng chỉ cần chữ ký của người hoặc những người đứng tên trên giấy chứng nhận.

Quy định về sổ đỏ và sổ hồng hiện hành

Ngày 10/12/2009, theo Nghị Định 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ đã quy định, thống nhất sổ đỏ và sổ hồng sẽ thành một loại giấy tờ chung có tên gọi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau đó, trong Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định là loại giấy cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt chuẩn xác nhất - Ảnh 3.

Nguồn: istockphoto

Sổ đỏ, sổ hồng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và cá nhân, hộ gia đình không phải đổi sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Vậy suy ra, sổ đỏ hay sổ hồng đều là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp của người tạo lập, được cấp tại từng thời kỳ khác nhau nên có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện hành.

Điều kiện cấp sổ đỏ và sổ hồng

Dưới đây là điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được cấp sổ đỏ và sổ hồng:

- Các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc trường hợp có giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nhưng mang tên người khác

- Các giấy tờ hợp pháp về việc mua, bán, thừa kế, tặng,… trước ngày 1/7/2014 chưa triển khai việc đổi quyền sử dụng đất và đặc biệt không có tranh chấp.

- Trường hợp không có giấy tờ liên quan thì phải có thời gian sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, không xảy ra tranh chấp và có hộ khẩu thường trú tại nơi địa phương.

- Nếu là nơi sản xuất nông, lâm nghiệp tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì sổ đỏ được cấp miễn phí. Ngược lại nếu không trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì phải nộp tiền sử dụng đất đai thì mới được cấp sổ đỏ.

chọn