Sonadezi Long Thành đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi sau khi vượt chỉ tiêu trong năm 2022

Tại ĐHĐCĐ dễn ra vào giữa tháng 4 tới đây, Sonadezi Long Thành dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 90,3 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả đạt được năm 2022 (99,2 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị (HĐQT), CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa ban hành nghị quyết về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 11 - nhiệm kỳ V (2021 - 2026).

Cụ thể, HĐQT công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 14/4 tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Tại đại hội năm nay, HĐQT Sonadezi Long Thành dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 455,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng (giảm 8,4% so với kết quả thực hiện được năm 2022), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 90,3 tỷ đồng (giảm 9%).

Năm nay, công ty cũng dự kiến trích quỹ lương gần 20 tỷ đồng, trong đó, trích gần 4,3 tỷ đồng để trả lương cho người quản lý và trích 15,7 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.

Trước đó, tại ngày 24/2, HĐQT Sonadezi Long Thành cũng đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 17/3.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của công ty, năm 2022, Sonadezi Long Thành đạt doanh thu thuần 410 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 99,2 tỷ đồng, giảm 2%. 

Dòng tiền thuần năm 2022 của Sonadezi Long Thành dương hơn 57,5 tỷ đồng, trong khi năm 2021 âm hơn 186 tỷ đồng, chủ yếu do dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 148 tỷ đồng, trong khi ghi nhận âm 45,9 tỷ đồng năm 2021. 

Trong năm, công ty đã thu gần 256 tỷ đồng từ đi vay, cao gấp 15 lần con số cùng kỳ, mặt khác, chi 16,8 tỷ đồng trả nợ gốc vay. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, dư nợ tài chính của công ty ở mức gần 258 tỷ đồng, trong khi con số đầu năm là gần 18,8 tỷ đồng, tăng chủ yếu tại các khoản vay trong dài hạn. Công ty không cho biết chi tiết về các khoản vay này. 

Bên cạnh nợ vay, nguồn vốn của công ty cũng có hơn 696,4 tỷ đồng từ doanh thu chưa thực hiện từ cho thuê đất, giảm 3,5% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận trong dài hạn. Đây cũng là khoảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của Sonadezi Long Thành.

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.