Hơn 9.000 tỷ đồng để thu hồi đất dự án sân bay Long Thành năm 2021

Năm 2021, Đồng Nai đã bố trí hơn 9.000 tỷ đồng thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã giao hơn 4.600 tỷ đồng và nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 là hơn 4.500 tỷ đồng, báo Đồng Nai thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh này.

Trong tổng vốn được bố trí cho dự án năm 2021, UBND huyện Long Thành là đơn vị được bố trí nguồn vốn lớn nhất với hơn 8.200 tỷ đồng để phục vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và thực hiện dự án tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh sân bay Long Thành (dự án thành phần 5).

Hiện nay, tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành trong giai đoạn 2018-2021 là hơn 22.800 tỷ đồng. Tính đến tháng 3/2021, Đồng Nai đã hoàn thành giải ngân số vốn hơn 8.000 tỷ đồng, đạt khoảng 36% tổng vốn đã được bố trí.

Theo UBND huyện Long Thành, trong khu vực 5.000 ha đất xây dựng sân bay Long Thành có gần 3.000 ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân cần phải thu hồi.

Tính đến đầu tháng 4/2021, các cơ quan chức năng của huyện Long Thành đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường cho gần 4.000 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 2.300 hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất hơn 1.100 ha với số tiền hơn 5.400 tỷ đồng.

Ngoài diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân, trong khu vực dự án sân bay Long Thành còn có gần 2.000 ha đất của 18 cơ quan, tổ chức cần thu hồi.

Theo Sở TN-MT, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 17/18 tổ chức với diện tích đất đã thu hồi gần 1.900 ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện chi trả là hơn 944 tỷ đồng.

Hiện nay, các đơn vị chức năng của Sở TN-MT đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 29 ha của tổ chức còn lại là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Phát. Đồng thời, tiếp tục xử lý đối với phần diện tích đất thu hồi bổ sung của Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (BBCC) và khoảng 27 ha đất do UBND xã Bình Sơn quản lý.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 hơn 109.000 tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD với mục tiêu xây dựng một cảng hàng không quốc tế cấp 4F. Thời gian thực hiện dự án là từ 2020 đến 2025.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước được Thủ tướng giao các cơ quan liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế) bố trí nguồn vốn thực hiện.

Dự án thành phần 2 gồm các công trình phục vụ quản lý bay, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng sẽ do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 5/1/2021. Dự án thành phần 4 là các công trình khác,… sẽ thực hiện bởi các nhà đầu tư, chủ đầu tư do Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn.

Dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Để xây dựng sân bay, Nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất, trong số này có hơn 3.000 ha đất của hơn 5.000 hộ đang sử dụng, diện tích còn lại thuộc về các tổ chức.

chọn