Tập đoàn Sao Mai (ASM) lên phương án trả cổ tức 30%

Tập đoàn Sao Mai vừa công bố phương án trả cổ tức tỷ lệ 30% cho cổ đông bằng cổ phiếu, tương ứng số lượng số cổ phần ASM phát hành dự kiến là 77,7 triệu đơn vị.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) vừa thông qua phương án phát hành 77,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phân phối 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng.

Sau khi có văn bản Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, công ty sẽ tiến hành thông báo ngày chốt danh sách cổ đông. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Tập đoàn Sao Mai sẽ tăn g từ 2.589 tỷ đồng lên 3.366 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020. Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Sao Mai, lãi sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ tại thời điểm cuối năm là 857 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Sao Mai đạt 12.525 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% so với năm 2019, xuống còn 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty me đạt 475 tỷ đồng. Năm 2019 Tập đoàn Sao Mai lãi sau thuế đến 823 tỷ đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua hồi cuối tháng 4. 

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch phát hành hơn 129 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cp. Tập đoàn Sao Mai dự kiến chào bán thành công tối thiểu 50% số cổ phần trên, tương ứng với số vốn thu về ít nhất là 647 tỷ đồng.

Đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định giao đất cho Tập đoàn Sao Mai để thực hiện Dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (đợt 1). Dự án có quy mô khoảng 70 ha, được thực hiện tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Tháng 6 trước đó, Sao Mai được tỉnh Hậu Giang đồng ý cho tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP Vị Thanh và huyện Châu Thành A. Theo đó, Tập đoàn Sao Mai tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho tỉnh Hậu Giang lập quy hoạch chi tiết ba khu đô thị với diện tích hơn 450 ha.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.