THACO sẽ rót 3.300 tỷ đồng vào các dự án hạ tầng, khu công nghiệp và khu đô thị tại Chu Lai trong năm nay

Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) cho biết, tập đoàn sẽ đầu tư mạnh vào các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị tại Chu Lai (Quảng Nam) với tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 là 3.300 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư của toàn THACO tại Chu Lai được giải ngân trong năm 2023 là 6.500 tỷ đồng.

Trong thông điệp đầu năm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã tiết lộ về kế hoạch đầu tư xây dựng của tập đoàn trong năm 2023. Trong đó có kế hoạch đầu tư vào Chu Lai, Quảng Nam.

Theo đó, trong năm nay, THACO Chu Lai - tập đoàn thành viên của THACO sẽ triển khai đầu tư mạnh mẽ các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị tại Chu Lai.

Cụ thể, với khu công - nông nghiệp (bao gồm trung tâm thực nghiệm; khu chế biến sản phẩm trái cây, thịt gia súc; khu sản xuất nguyên liệu gỗ và sản phẩm đồ gỗ), tập đoàn tập trung hoàn tất việc giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, triển khai xây dựng hạ tầng và một số nhà máy chế biến nông nghiệp.

Tại khu cảng, logistics và phi thuế quan, tập đoàn hoàn thành đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong tháng 3 để triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án mới của THILOGI.

Tại khu công nghiệp cơ khí – ô tô mở rộng, tập đoàn sẽ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công trong tháng 11 để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng các dự án nhà máy mới của THACO INDUSTRIES.

Tại khu công nghiệp, phi thuế quan, bến Cảng Tam Hòa, tuyến luồng Cửa Lở, tập đoàn sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công hạng mục Kè vào cuối năm.

Với khu đô thị Chu Lai, nhằm phát triển đô thị thương mại cho Khu Kinh tế mở Chu Lai với đầy đủ cơ sở hạ tầng xã hội, sau khi UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000, THACO sẽ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi được công nhận là nhà đầu tư, tập đoàn này sẽ triển khai các thủ tục liên quan và khởi công một số công trình trong tháng 11.

Ông Trần Bá Dương cho biết, tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 cho các dự án trên là 3.300 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư của toàn THACO tại Chu Lai được giải ngân trong năm 2023 là 6.500 tỷ đồng. 

Bên cạnh THACO Chu Lai, THADICO - một tập đoàn thành viên khác của THACO cũng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác pháp lý để đưa vào khai thác nhanh và hiệu quả quỹ đất sẵn có của THACO trong năm 2023. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ khởi công 24 dự án thương mại, hạ tầng và hoàn thành bàn giao ba dự án. Tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 là 6.731 tỷ đồng.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.