Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại Triệu Sơn, khởi điểm 650 triệu đồng/lô

12 lô đất ở gồm 9 lô tại thị trấn Triệu Sơn và ba lô tại xã Dân Lý với tổng diện tích 1.672,3 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 9/7 và 13/7 tới đây.

Xem thêm: Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa hiện nay

5 lô đất ở tại thị trấn Triệu Sơn

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Triệu Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại 76 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0989 589 052.

Vị trí khu đất đấu giá tại mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư năm 2019 thị trấn Triệu Sơn.

5 lô đất có diện tích từ 130 m2 đến 180,4 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 650 triệu đồng đến 956,12 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 130 triệu đồng đến 190 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ là 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/7 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND thị trấn Triệu Sơn và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/7.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3500201017988 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 6/7 đến ngày 8/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 9/7 tại UBND thị trấn Triệu Sơn.

Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại Triệu Sơn, khởi điểm 650 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Triệu Sơn.

4 lô đất ở tại thị trấn Triệu Sơn (xã Minh Dân cũ)

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Triệu Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại 76 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0989 589 052.

Vị trí khu đất đấu giá tại mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư Đồng Hàn, thôn 1, xã Minh Dân (nay thị trấn Triệu Sơn).

4 lô đất có diện tích từ 141,05 m2 đến 153,3 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 733,46 triệu đồng đến 797,16 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 140 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ là 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/7 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND thị trấn Triệu Sơn và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/7.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3500201017988 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 6/7 đến ngày 8/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 9/7 tại UBND thị trấn Triệu Sơn.

Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại Triệu Sơn, khởi điểm 650 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Triệu Sơn.

3 lô đất ở tại xã Dân Lý

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Triệu Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại 76 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0989 589 052.

Vị trí khu đất đấu giá tại mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Dân Lý.

3 lô đất G30, H05 và H32 có diện tích từ 90 m2 đến 98,9 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 828 triệu đồng đến 1,0879 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước 160 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ là 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/7 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Dân Lý từ ngày 23/6 đến 9/7 và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/7.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 0781000768888 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa trong ba ngày 8/7, 9/7 và 12/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 13/7 tại UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại Triệu Sơn, khởi điểm 650 triệu đồng/lô - Ảnh 3.

Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Dân Lý.

chọn