Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương quý IV/2021

Giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại Bình Dương được Sở Xây dựng công bố theo quy định bao gồm các nhóm vật liệu như: đất, cát xây dựng, gạch, sắt, thép...

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương quý IV/2021

Giá vật liệu xây dựng được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. Đây là mức giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình).

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình. địa điểm cung cấp vật tư. khối lượng vật liệu sử dụng. mục tiêu đầu tư. tính chất công trình. yêu cầu về thiết kế. chỉ dẫn kỹ thuật. quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn. quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét. lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình. mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. đáp ứng mục tiêu đầu tư. chống thất thoát. lãng phí.

Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương quý IV - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương quý IV/2021 ( ảnh: vatlieuxaydung)

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại nguồn cung cấp ( nhà máy sản xuất, nhà phân phối, đại lý..). Chủ đầu tư các đơn vị tư vấn (lập dự án đầu tư, thẩm tra, thiết kế) đơn vị thẩm định xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình, theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chưa phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng hoặc có trong công bố giá; việc xác định giá vật liệu theo giá thị trường trên cơ sở.

Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng ( doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc đại lý bán hàng tại các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh )

Đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Xem thông tin chi tiết

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.