Thông tin giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 10 và 11 năm 2021

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 10 và 11 năm 2021 được Sở Xây dựng công bố theo quy định bao gồm các nhóm vật liệu như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép..

Giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 10 và 11/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung các định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 252/TB-SXD về việc công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10, 11 năm 2021 tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

+ Nhóm gạch, ngói, tấm lợp;

+ Nhóm cát, đá, xi măng;

+ Nhóm sắt, thép, xà gồ;

+ Nhóm sơn, bột trét;

+ Nhóm cửa;

+ Nhóm vật tư điện, nước, thiết bị vệ sinh;

+ Nhóm hệ thống thoát nước và ống cống bê tông cốt thép;

+ Nhóm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nhựa đường;

+ Nhóm vật liệu khác;

+ Nhiên liệu (Petrolimex).

Thông tin giá vật liệu xây dựng tại Vũng Tàu tháng 10 và 11 năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh: soxd.baria-vungtau

Bảng giá các loại VLXD thông báo trên đây là giá do các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp. đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại thành phố Vũng Tàu. thành phố Bà Rịa. thị xã Phú Mỹ và các huyện dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư .

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành có liên quan.

Giá trong bảng đã có thuế VAT đến hiện trường xây lắp. Giá bán tại nơi sản xuất đã có thuế VAT và được bán trên phương tiện bên mua.

Xem thông tin chi tiết:

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.