Thuduc House dời thời gian chuyển nhượng cổ phần chủ Chung cư Centum Wealth

HĐQT Thuduc House vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện và tiến độ thanh toán thương vụ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Bách Phú Thịnh đến chậm nhất vào ngày 30/6/2023, thay vì vào ngày 30/6/2022 như kế hoạch cũ.

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa thông qua điều chỉnh chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Bách Phú Thịnh, theo đó, thời gian thực hiện và tiến độ thanh toán được dời đến chậm nhất vào ngày 30/6/2023, thay vì vào ngày 30/6/2022 như nghị quyết đã phê duyệt hồi tháng 5.

HĐQT công ty cũng ủy quyền cho ông Đàm Mạnh Cường, Tổng Giám đốc, để tiến hành tìm kiếm và làm việc với đối tác để thỏa thuận giá trị chuyển nhượng, tiến độ thanh toán và các điều kiện liên quan. 

Theo kế hoạch trước đó, tỷ lệ sở hữu của Thuduc House tại Bách Phú Thịnh là 51% với giá trị đầu tư là 129,3 tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn 130 tỷ đồng. Hiện, tỷ lệ này vẫn được giữ nguyên tính đến ngày 30/9. 

Bách Phú Thịnh được góp vốn thành lập từ năm 2010 bởi Thuduc House (góp 51%) và Công ty Daewon Co.,Ltd (góp 49%). Đơn vị này là chủ đầu tư của Chung cư cao cấp Centum Wealth tại TP Thủ Đức, TP HCM với diện tích 11.582 m2, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, đã được bàn giao 80% cho khách trong năm 2020. 

Theo báo cáo thường niên của Thuduc House, năm 2021, Bách Phú Thịnh đạt tổng doanh thu 339 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,3% và 33% so với cùng kỳ. 

Dự án Chung cư cao cấp Centum Wealth tại TP Thủ Đức. (Nguồn: Thuduc House). 

Ngoài Bách Phú Thịnh, Thuduc House cũng có các công ty con trực tiếp khác là Công ty TNHH Nước đá Tinh Khiết Đông An Bình (ngành nghề sản xuất, mua bán nước đá tinh khiết) và Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ Thuduc House (thành lập vào tháng 5/2022, ngành nghề kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác và quản lý chợ). 

Bên cạnh đó, công ty con là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Phúc An (ngành nghề buôn bán vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng) đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/4/2022 - 31/3/2023 do hoạt động kinh doanh gặp biến động ngoài dự kiến và không đủ khả năng duy trì.

Còn hai công ty con khác là CTCP Lộc Phú Nhân và CTCP Đầu tư Huế - Nhà Thủ Đức đã chính thức giải thể vào tháng 6 và tháng 10 năm nay. 

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Hải Hậu, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu Thịnh Long đã cơ bản hoàn thành.