Tiền mặt của Tasco tăng gấp đôi so với đầu năm 2022, rót gần 360 tỷ đồng vào chứng khoán

Tại cuối quý IV/2022, lượng tiền mặt của Tasco đã tăng gấp 2 lần so với đầu năm, đạt 1.550 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận mới khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh gần 360 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa công bố, CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) ghi nhận doanh thu thuần 316,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu đến từ hoạt động thu phí.

Tasco cho biết, doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và doanh thu cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC tăng đến từ các hợp đồng mới thực hiện năm 2022, nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Doanh thu thuần tăng, song, giá vốn cũng tăng 52% khiến lãi gộp giảm 21% còn 62,2 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Tasco giảm 20%, còn 173,9 tỷ đồng do công ty đã hoàn thành thoái các khoản đầu tư tài chính theo chủ trương tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm, tái cấu trúc doanh nghiệp của Hội đồng quản trị.

Cùng với đó, chi phí quản lý tăng cao, đạt 101,3 tỷ đồng. Công ty không cho biết chi tiết về khoản chi phí này. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế giảm 85%, còn 26,8 tỷ đồng.

 KQKD của Tasco trong năm 2022. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế năm 2022, nhờ kết quả kinh doanh trong 3 quý đầu năm, Tasco đạt doanh thu thuần 1.080 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 138,2 tỷ đồng, tăng 213%.

Năm 2022, Tasco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, như vậy với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 55% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu tài sản, tổng tài sản tính tới ngày 31/12/2022 của Tasco đạt 11.633 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu do lượng tiền mặt tăng gấp đôi lên mức đạt 1.550 tỷ đồng. 

Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 73,4 tỷ đồng lên 596,5 tỷ đồng, nhờ ghi mới khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đạt 359,2 tỷ đồng và tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đạt  237,2 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 49%, đạt 953,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng khoản tiền gửi ngân hàng. 

Mặt khác, chiếm 50% trong tổng tài sản là tài sản cố định 5.823 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chủ yếu do thoái vốn, một phần nhà cửa, vật kiến trúc cũng được chuyển đổi thành bất động sản đầu tư và bán trong năm. 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ tài chính tính tới cuối quý IV/2022 của Tasco đạt 4.834 tỷ đồng, giảm 26,8% so với đầu năm, nhờ tất toán được khoản vay ngắn hạn 101,7 tỷ đồng từ các đối tượng khác và giảm 7,5% khoản vay dài hạn ngân hàng (khoản vay này nhằm thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe).

chọn
Hiện trạng khu nghỉ dưỡng 6.000 tỷ ven biển Bình Định của nhóm VinaCapital - ITC Spectrum
Tính đến tháng 5/2024, dự án Cát Hải Bay đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khu The Thon; hoàn thành san lấp mặt bằng Giai đoạn 1A Khu biệt thự đồi 2 và khu nghỉ dưỡng 5 với diện tích khoảng 17,5 ha và hoàn thành xây dựng 44 căn nhà mẫu.