Tasco dừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Tasco thông báo dừng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 do thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức trong tháng 3 tới đây.

CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa thông báo dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của cổ đông và chi phí tổ chức do thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức trong tháng 3 tới đây.

Bên cạnh đó, Tasco cũng cho biết, toàn bộ các nội dung dự kiến đệ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường đã được công bố sẽ được đệ trình tới cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Minh Trang và bầu bổ sung 1 thành viên thay thế. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị.

Trước đó, tại ngày 8/2, Tasco cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 22/2.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của công ty, năm 2022, Tasco đạt doanh thu thuần 1.080 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 138,2 tỷ đồng, tăng 213%.

Năm 2022, Tasco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, như vậy với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 55% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét riêng trong quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 316,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu đến từ hoạt động thu phí.

Tasco cho biết, doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và doanh thu cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC tăng đến từ các hợp đồng mới thực hiện năm 2022, nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Doanh thu thuần tăng, song, giá vốn cũng tăng 52% khiến lãi gộp giảm 21% còn 62,2 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý tăng cao, đạt 101,3 tỷ đồng. Công ty không cho biết chi tiết về khoản chi phí này. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý IV giảm 85%, còn 26,8 tỷ đồng.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.