TNG Holdings khảo sát khu đô thị 55 ha tại Di Linh, Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng thống nhất cho TNG Holdings Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch khu đô thị khu vực hồ Đông thị trấn Di Linh, với diện tích khoảng 55 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu TNG Holdings Việt Nam hoàn thành hồ sơ quy hoạch trong thời gian 6 tháng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chủ trương cho CTCP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch khu đô thị khu vực hồ Đông thị trấn Di Linh, với diện tích khoảng 55 ha.

Nội dung đồ án quy hoạch sẽ dựa trên cơ sở định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Di Linh, quy hoạch chung thị trấn Di Linh và các quy định của địa phương.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu TNG Holdings Việt Nam hoàn thành hồ sơ quy hoạch trong thời gian 6 tháng, chủ động liên hệ UBND huyện Di Linh để thực hiện việc tài trợ kinh phí, tổ chức lập quy hoạch theo quy định hiện hành, chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, TNG Holdings Việt Nam phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và thực hiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và quy định hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND huyện Di Linh giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ và tổ chức lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch.

Đồng thời, phòng Kinh tế Hạ tầng làm việc trực tiếp với TNG Holdings Việt Nam để xác định cụ thể phạm vi, ranh giới lập quy hoạch tại khu vực trên phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương, đảm bảo việc lập quy hoạch không chồng lấn ranh giới với các đồ án quy hoạch khác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu, thực hiện trước đây. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/6.

TNG Holdings Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; hoạt động tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,...

Công ty hiện đang quản lý và phát triển nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội và TP HCM như TNR Goldmark City, TNR Goldsilk Complex, TNR The GoldView, TNR GoldSeason...

Bên cạnh đó, công ty đã và đang hoàn thiện, đưa ra thị trường gần 200.000 sản phẩm tại các địa phương như TNR Stars Tân Trường, TNR Stars Lục Yên, TNR Stars Cao Bằng, TNR Stars Bắc Giang, TNR Stars Bích Động, TNR Stars Diễn Châu, TNR Stars Thái Hoà, TNR Stars Thoại Sơn, TNR Stars Trà Vinh,...

chọn
Một ông lớn đang xúc tiến đầu tư khu nghỉ dưỡng hơn 361 ha ở Phú Thọ
Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, sinh thái tại xã Hiền Lương có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Tháng 6 năm ngoái, CTCP Du lịch Sinh thái Phú Thọ - doanh nghiệp có mối liên hệ với Tập đoàn TH đã nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án này.