Toàn cảnh tuyến vành đai 3 đi qua xã Lê Minh Xuân và xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM

Tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bình Chánh, TP HCM có chiều dài khoảng 15 km, đi qua các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân và Bình Lợi. Đoạn đi qua xã Lê Minh Xuân và xã Bình Lợi có chiều dài khoảng 7 km.

Tuyến vành đai 3 đi qua huyện Bình Chánh, TP HCM có chiều dài khoảng 15 km, đi qua các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân và Bình Lợi. 

Đoạn đi qua xã Lê Minh Xuân và xã Bình Lợi có chiều dài khoảng 7 km.   

Điểm đầu của tuyến vành đai 3 đoạn qua xã Phạm Văn Hai nằm tại đường Trần Văn Giàu.

 Hiện trạng khu vực giáp đường Trần Văn Giàu là nhà dân và đất trống xung quanh.

 Đường Trần Văn Giàu chính là một trong những tuyến đường huyết mạch của xã Lê Minh Xuân nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung.

 Đường Trần Văn Giàu hiện tại.

 Đường vành đai 3 sau đó sẽ đi song song với đường Kinh A và giao với đường Thích Thiện Hòa, đoạn giao này cũng chính là ranh giới giữa xã Lê Minh Xuân và xã Bình Lợi.

 Đoạn cuối của tuyến vành đai 3 đi qua xã Lê Minh và xã Bình Lợi nằm tại kênh Thầy Thuốc.

 Kênh Thầy Thuốc cũng chính là ranh giới giữa TP HCM với tỉnh Long An.

 Hiện trạng khu vực này là đất trồng cây, ao tù và một số nhà dân xung quanh.

 Sau khi giao với kênh Thầy Thuốc, tuyến vành đai 3 sẽ đi vào địa phận tỉnh Long An.