Toàn cảnh tuyến vành đai 3 đi qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

Tuyến vành đai 3 đoạn qua huyện Hóc Môn, TP HCM có chiều dài khoảng 10,4 km, đi qua các xã Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, trong đó, đoạn đi qua xã Xuân Thới Sơn có chiều dài khoảng 2,9 km.

Vành đai 3 đoạn qua huyện Hóc Môn, TP HCM có chiều dài khoảng 10,4 km, đi qua các xã Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.  

Đoạn đi qua xã Xuân Thới Sơn có chiều dài khoảng 2,5 km. 

Điểm đầu của tuyến vành đai 3 đoạn qua xã Xuân Thới Sơn nằm tại Kênh Mười Ba.

 Hiện trạng khu vực này là đất trồng cây, đất lúa và nhà dân.

 Tuyến vành đai 3 sau đó chạy song song với đường Thanh Niên.

 

Bờ Kênh Mười Ba - khu vực tuyến vành đai 3 sẽ đi qua.

 Khu vực tuyến vành đai 3 đoạn qua xã Xuân Thới Sơn hầu hết đều là đất trồng cây và đất trống.

 Điểm cuối của tuyến vành đai 3 đoạn qua xã Xuân Thới Sơn nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa.

 Hiện trạng khu vực này là đất trống và nhà dân xung quanh.

 Tuyến vành đai 3 đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, hướng từ đường Nguyễn Văn Bứa.