Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Rạng nối huyện Kim Thành - Thanh Hà, Hải Dương

Một cầu vượt sông Rạng dự kiến được xây dựng nối các huyện Kim Thành và Thanh Hà của tỉnh Hải Dương.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Rạng.

Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Rạng dự kiến được xây dựng kết nối huyện Kim Thành với huyện Thanh Hà, Hải Dương. Theo bản đồ này, đây là cây cầu trên tuyến đường mới kết nối từ đường 389B đến đường 390B. Tuyến có 2 cầu lớn vượt sông gồm sông Kinh Môn và sông Rạng.

Theo quy hoạch, tuyến đường dẫn lên cầu kết nối từ quốc lộ 5 đoạn địa bàn xã Cổ Dũng, đoạn tiếp theo là xã Thượng Vũ và khu vực quy hoạch khu công nghiệp Kim Thành.

Từ quốc lộ 5, tuyến đường dẫn lên cầu vượt sông Rạng chủ yếu đi qua đất nông nghiệp, qua khu vực công ty phân bón Nam Điền.

Đây là tuyến đường quy hoạch mới, kết nối thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và huyện Thanh Hà.
Đoạn gần sát sông Rạng, tuyến đi qua khu vực nhà máy xử lý rác Việt Hồng.
Đây là cây cầu dự kiến quy hoạch nằm giữa bến đò Phạm và bến đò Cổ Dũng vượt sông Rạng, kết nối Thanh Hà và Kim Thành.

Cầu vượt sông Rạng dự kiến quy hoạch cách vị trí bến đò Phạm hiện hữu khoảng 1,5 km.

Về cơ bản, phần cầu được quy hoạch đều thuộc địa bàn xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Vượt sông Rạng, cầu đi qua khu dân cư thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng.

Tuyến đường quy hoạch mới dự kiến kết thúc ở đường tỉnh 390 B, đoạn gần công ty may Đại Dương.