Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối xã Sơn Công, Ứng Hòa với Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối các xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa với Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Sơ đồ vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy.

Theo bản vẽ quy hoạch giao thông trong quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa đến năm 2030, một cây cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối huyện này với Mỹ Đức.

Cụ thể, theo bản vẽ nêu trên, đây là cây cầu vượt sông Đáy kết nối xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa với xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức. Bên phía huyện Mỹ Đức, cầu đi qua địa bàn thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, cách trường tiểu học Lê Thanh B khoảng 400 m.

Đáng chú ý, theo bản vẽ nêu trên, cầu sẽ đi qua nhiều nhà dân ven sông Đáy thuộc địa bàn thôn Áng Hạ. 

Với quy hoạch nêu trên, khi triển khai xây dựng, nhiều nhà dân thuộc thôn Áng Hạ có thể bị di dời khi xây dựng cầu vượt sông Đáy.

Vượt sông Đáy, cầu nối sang địa bàn xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa. Cụ thể, cầu đi qua địa bàn thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công.

Trên địa bàn xã Sơn Công, cầu chủ yếu đi qua khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc thôn Vĩnh Hạ.

Bên phía xã Sơn Công, cầu và đường dẫn chủ yếu đi qua đất nông nghiệp và hướng về đê sông Đáy đoạn trường tiểu học Sơn Công.

Tuyến đường dẫn lên cầu theo quy hoạch kết thúc khi giao với đê sông Đáy đoạn gần trường tiểu học Sơn Công thuộc địa bàn thôn Nghi Lộc.
Đây là cây cầu quy hoạch nối huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức nhằm kết nối hai địa phương khi gần vị trí này chỉ có các cây cầu phao.

Trong tương lai, khi được xây dựng, cầu sẽ giúp giao thông giữa hai địa phương thuận tiện và góp phần phát triển kinh tế.