Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối Chương Mỹ - Ứng Hòa, Hà Nội

Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Chương Mỹ và Ứng Hòa, Hà Nội.

Sơ đồ vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy.

Theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối huyện này với huyện Ứng Hòa. Cụ thể, đây là cây cầu trên tuyến đường trục phát triển kinh tế bắc nam đi qua các huyện nêu trên.

Theo đó, cầu có thể thuộc địa bàn các xã An Viên, huyện Ứng Hòa và Hòa Chính, huyện Chương Mỹ. Bên phía huyện Ứng Hòa, cầu đi qua thôn Viên Ngoại, xã An Viên.

Trong đó đường dẫn và cầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp, đường đê 429 và thôn Viên Ngoại.

Từ xã An Viên, đường đi qua xã Xuân Dương và hướng về quốc lộ 21B.

Bên phía huyện Chương Mỹ, cầu thuộc địa bàn xã Hòa Chính, đoạn giữa trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Chính.

Đây là một trong nhiều cây cầu quy hoạch vượt sông Đáy nối huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa.

Bên phía xã Hòa Chính, cầu có thể đi qua nhiều nhà dân.

Đây là khu vực nhà dân trên tuyến đường liên xã gần trường trung học cơ sở Hòa Chính.

Từ Hòa Chính, tuyến đường này hướng về các xã Đồng Phú, Thượng Vực...

Về cơ bản, cầu vượt sông Đáy chủ yếu thuộc địa bàn thôn Viên Ngoại, xã An Viên và thôn Yên Nhân, xã Hòa Chính.