Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội

Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng nối các huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội trên tuyến đường kết nối cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5 và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây dựng cầu vượt sông Đáy.

Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa, Hà Nội đến năm 2030, một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối 2 huyện này. Đây là cây cầu đi qua khu vực giáp ranh giữa các xã Đốc Tín, Vạn Kim, huyện Mỹ Đức và Hồng Quang, Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa.

Theo bản vẽ quy hoạch quy hoạch giao thông trong quy hoạch chung nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối cao tốc Tây Bắc - quốc lộ 5 và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Cụ thể, bên phía huyện Mỹ Đức, tuyến đường kết nối và dẫn lên cầu đi qua địa bàn xã Đốc Tín và Vạn Kim. 

Khu vực cầu và đường dẫn chủ yếu đi qua đất nông nghiệp của hai xã nêu trên.

Ngoài ra, cầu theo quy hoạch có thể đi qua một số nhà dân thuộc địa bàn thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim trước khi vượt sông Đáy.

Bên phía huyện Ứng Hòa, cầu quy hoạch đi qua xã Hồng Quang và Lưu Hoàng.

Bên phía huyện Ứng Hòa, cầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuộc xã Hồng Quang.

Tuyến cũng giao với đường tỉnh 74 và giao với đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính theo quy hoạch.

Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, cầu vượt sông Đáy sẽ kết nối với đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính và cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5.

Tuyến đường kết nối và cầu sẽ tạo trục mới kết nối các khu vực của huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa.