Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình

Một cầu cầu vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối huyện Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.

Video: Toàn cảnh khu vực dự kiến quy hoạch xây cầu.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.

 Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối huyện Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường trục Đông - Tây nối từ QL 37B (theo quy hoạch), qua huyện Bình Lục, vượt sông Châu Giang (xã An Ninh) sang huyện Lý Nhân. Từ sông Giang, tuyến đường này đi qua khu vực trạm y tế xã Phú Phúc, hướng về thôn Duyên Hà.

Tuyến đường trục Đông - Tây theo quy hoạch sẽ đi qua nhiều nhà dân thuộc thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc.

 Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn huyện Lý Nhân, trục Đông - Tây đi qua các xã Nhân Mỹ và Phú Phúc.

Theo bản đồ trên, tuyến đường này sẽ có cầu vượt sông Hồng nối sang Thái Bình.

Từ sông Hồng có thể thấy trục Đông - Tây đi qua nhiều nhà dân thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc.

Đáng chú ý, theo Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật GTVT và bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không có thông tin về cầu nối huyện Hưng Hà, Lý Nhân.

 Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ thôn Duyên Hà, cầu vượt sông Hồng đi qua khu vực bãi sông, khu nuôi cá lồng bè và hướng sang Thái Bình.

Bên phía Thái Bình, cầu có thể được đặt ở địa bàn xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.

Khu vực này thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, gần Hành cung Lỗ Giang và cầu Tịnh Xuyên.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).