TP HCM kiến nghị 17 nội dung về đất đai, môi trường trong Nghị quyết mới về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố

Ngày 21/11, UBND TP HCM đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị 17 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Trong đó, theo báo Sài gòn giải phóng, với lĩnh vực đất đai, TP HCM kiến nghị cho phép thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, trình HĐND TP HCM thông qua. Trên cơ sở đó, UBND TP HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất.

Bên cạnh đó, kiến nghị cho phép thành phố bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm. 

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động).

TP HCM cũng kiến nghị được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B; 

Cho phép thành phố thí điểm việc cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hàng năm…

Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018 đến hết năm 2022.

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vừa qua Chính phủ đã kiến nghị cho phép TP HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 đến hết ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết kỳ họp, Quốc hội khóa XV đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 trong thời gian sớm nhất. 

Quốc hội không quy định “cứng” về thời gian kết thúc thực hiện Nghị quyết 54 vào ngày 311/2/2023 để bảo đảm linh hoạt, thống nhất với nội dung trong Nghị quyết số 54 và phù hợp với thực tiễn (về nguyên tắc, Nghị quyết 54 sẽ được thực hiện cho tới khi có văn bản mới do Quốc hội ban hành thay thế nghị quyết này) có hiệu lực.

chọn
Hình ảnh đường trục phía nam TP Nam Định đang xây dựng qua phường Cửa Nam và xã Nam Vân
Tuyến đường trục phía nam TP Nam Định nối tiếp cầu vượt sông Đào qua địa bàn phường Cửa Nam và xã Nam Vân (TP Nam Định) đang triển khai xây dựng.