TP Thanh Hóa chuẩn bị triển khai đầu tư dự án Khu xen cư phố Thành Yên

Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổng số vốn đầu tư khoảng 66 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn vừa ban hành quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thuộc địa phận phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa. Ranh giới phía đông nam giáp khu dân cư hiện trạng, phía tây bắc giáp đường Đông Sơn 1, phía tây nam giáp đất nông nghiệp.

Diện tích sử dụng đất vào khoảng 10.335 m2. Quy mô xây dựng gồm các hạng mục về như công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án (san nền, đường giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy) và xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm nhà ở xây thô (45 căn nhà ở liền kề), diện tích sàn xây dựng nhà ở là 11.572 m2. Đất ở đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án, sử dụng để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời nhà ở, đất ở phục vụ giải phóng mặt bằng dự án này, dự kiến 11 lô đất từ lô 30 đến lô 40 với diện tích là 880 m2.

Dự án có tổng chi phí dự kiến khoảng 66.926 tỷ đồng, trong đó tổng chi phí thực hiện dự án là 60.235 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án là khoảng 6,7 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. 

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án là trong vòng 2 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư). 

Dự án dự kiến chia thành các giai đoạn như sau: thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án trong giai đoạn quý IV/2021 đến quý I/2022, hoàn thành đầu tư xây dựng dự án từ quý II/2022 đến quý II/2023. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng,trong quý III/2023. 

chọn