TP Vinh đấu giá 43 lô đất, khởi điểm 131 tỷ đồng

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA sẽ tiến hành tổ chức đấu giá 43 lô đất trên địa bàn vào ngày 15/6 tới đây.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 43 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, TP Vinh.

Các lô đất ở này có diện tích từ 178 m2 đến 266,1 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 15,2 triệu đồng đến 33 triệu đồng/m2, từ 2,4 tỷ đồng đến gần 6,88 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm gần 131 tỷ đồng.

 43 lô đất sắp đấu giá tại TP Vinh.

Xem tài sản từ nay đến ngày 14/6 tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, TP Vinh. Bán hồ sơ tại  trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA từ nay đến ngày 12/6.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong ba ngày 10/6, 13/6 và ngày 14/6. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0101 0000 68899 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế  - IPA mở tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nghệ An.

Thời gian bỏ phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu vào ngày 13 và 14/6 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố kết quả trả giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 15/6 tại Hội trường UBND xã Nghi Đức, TP Vinh.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA, điện thoại: 0946.611.806. Địa chỉ tại 157 đường Lê Lợi, TP Vinh.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.