Tranh chấp trực tuyến lên mạng, giải quyết online mọi lúc mọi nơi

Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) từ Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội có nhiều tiện ích khi cho phép các bên tiến hành giải quyết tranh chấp trên mạng vào thời điểm thuận tiện tùy chọn.
Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến vừa ra mắt - Ảnh 1.

Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến vừa ra mắt. (Ảnh chụp màn hình)

Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) cung cấp các giải pháp xác thực định danh, bảo mật thông tin và tương tác trực tiếp, cho phép các bên tiến hành giải quyết tranh chấp trên mạng vào thời điểm thuận tiện do chính mình lựa chọn.

Các tranh chấp được giải quyết trên hệ thống này bao gồm cả các phát sinh từ các giao dịch trực tuyến và giao dịch trực tiếp, được xem xét giải quyết mà không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ.

Hiện nay, giải quyết tranh chấp bằng phương thức trực tuyến ngày càng phổ biến trên thế giới nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. 

Phương thức này đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng cao do sự gia tăng không ngừng của các hoạt động thương mại điện tử và các giao dịch khác trên nền tảng công nghệ phạm vi toàn cầu.

Các phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến là xu hướng tất yếu để hỗ trợ cho sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam.

Trong "Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025", Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt quyết định xác định một phần giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam là xây dựng các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả ứng dụng công nghệ số, khuyến khích việc hình thành các hệ thống trọng tài hoặc giải quyết tranh chấp độc lập.

chọn