Trungnam Group báo lãi giảm gần 85% trong năm 2022, nợ trái phiếu hơn 1 tỷ USD

Năm 2022 vừa qua, TrungNam Group báo lãi sau thuế giảm gần 85% so với năm 2021, tương đương đạt 254,7 tỷ đồng. Về dư nợ trái phiếu, công ty ghi nhận ở mức 24.285 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2021 và chiếm gần 36% tổng nợ phải trả.

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của doanh nghiệp. 

Cụ thể, trong năm 2022, Trungnam Group báo lãi sau thuế giảm gần 85% so với năm 2021, đạt 254,7 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm từ 5,85% xuống 0,91%.

 KQKD năm 2022 của Trungnam Group. (Nguồn: HNX).

Tổng tài sản của Trungnam Group tại ngày 31/12/2022 đạt hơn 96.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu không biến động nhiều so với đầu năm, đạt mức 27.914 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,44 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp này đạt mức 68.110 tỷ đồng, tăng 5,5% so với hồi đầu năm. 

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,87 lần, qua đó cho thấy dư nợ trái phiếu là hơn là 24.285 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2021 và chiếm gần 36% tổng nợ.

Trong tháng 3, công ty đã công bố thông tin liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi đối với ba lô trái phiếu mã TNGCH2223001,  TNGCH2223002 và TNGCH2223004.

Cụ thể, đối với lô trái phiếu mã TNGCH2223001 trị giá 400 tỷ đồng phát hành ngày 16/3/2022, đáo hạn ngày 16/3; đến ngày thanh toán, công ty đã tất toán toàn bộ 9,37 tỷ đồng tiền lãi, nhưng mới thanh toán được 80 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ lại 320 tỷ đồng.

Đối với lô trái phiếu mã TNGCH2223002, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 22/3/2022 trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Tới ngày đáo hạn 22/3, Trungnam đã thanh toán hết hơn 7 tỷ đồng tiền lãi. Với số tiền gốc, công ty thanh toán được 30,5 tỷ đồng, số tiền chậm trả là gần 270 tỷ đồng.

Về lý do chậm thanh toán, Trungnam cho biết, do lãi suất tăng cao, kỳ thu tiền điện bình quân tăng đột biến ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Còn đối với lô trái phiếu mã TNGCH2223004, trái phiếu được phát hành ngày 24/6/2022 kỳ hạn 1 năm, công ty đã lùi ngày thanh toán lãi hơn 10 tỷ đồng từ 23/3 sang 27/3. Lý do được đưa ra là gặp vấn đề trong quá trình chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác nhau. 

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.