VEC xin lùi tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành thêm 2 năm

VEC vừa kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành đến ngày 30/9/2025 thay vì mục tiêu ban đầu đưa dự án vào khai thác tháng 12/2023.

Một dự án của VEC. (Ảnh: Hoàng Huy).

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ngày 30/9/2025, theo Báo Chính phủ

Lý do bởi vướng mắc về nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), vốn đối ứng và thủ tục phê duyệt chủ trương sử dụng vốn dư, thời gian phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu mới tại gói J1 và J3...

Thời gian hoàn thành chính xác sẽ được VEC kiến nghị khi đệ trình xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong khi chờ giải quyết các thủ tục về nguồn vốn, VEC kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép Tổng công ty chủ động cân đối, sử dụng vốn của mình để tái khởi động thi công, giải ngân cho dự án. 

Theo Quyết định số 1131 ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, thời gian hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng là trước ngày 31/12/2023.

Về tiến độ, VEC cho biết, giá trị sản lượng các gói thầu dự án đã triển khai thi công đạt 10.967 tỷ đồng, tương đương 79,96% giá trị xây lắp của dự án (theo hợp đồng gốc).

Tại đoạn 1, các gói thầu A2-1 và A3 đã cơ bản hoàn thành (chỉ còn các hạng mục phụ trợ). Các gói thầu còn lại, gồm: Gói thầu A1 đạt 81,24%, gói A2-2 đạt 68,47% và A4 đạt 78,1%.

VEC đã chủ động sử dụng nguồn vốn của mình để đàm phán với các nhà thầu. Các nhà thầu gói A2-1, A2-2, A3, A4 đã đồng ý tái khởi động, ký phụ lục hợp đồng và đang chuẩn bị thi công. Gói thầu A1 đang thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng. Dự kiến, các gói thầu đoạn 1 sẽ hoàn thành thi công trước ngày 31/12/2023.

Tại đoạn 2, gói thầu J2 đã hoàn thành, gói thầu J1 và J3 đã cơ bản hoàn thành phần cầu dẫn. Cầu Bình Khánh (gói J1) và Phước Khánh (gói J3) đã hoàn thành trụ tháp, khối K0. Khối lượng đã thi công gói J1 đạt 77,63% và gói J3 đạt 80,7%.

Đối với gói thầu J1, VEC và nhà thầu đang đàm phán để tái khởi động, song, nhà thầu yêu cầu thanh toán chi phí dừng chờ trước khi triển khai thi công. Trong trường hợp thương thảo không thành công sẽ phải chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến hoàn thành trong quý I/2025.

Với gói thầu J3, VEC và nhà thầu đã thống nhất chấm dứt hợp đồng. VEC đang triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn Nhà thầu thi công mới với mục tiêu hoàn thành thi công trong quý I/2025.

Cập nhật tình hình thi công đoạn 3, theo VEC, các gói thầu A5 và A7 đang triển khai thi công. Trong đó, sản lượng gói thầu A5 đạt 95,08%. Sản lượng gói thầu A7 đạt 61,53%.

Gói A6 đã thi công đạt 33,93%, VEC và nhà thầu đã thống nhất chấm dứt hợp đồng. Thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công mới đang được triển khai với mục tiêu hoàn thành thi công trước ngày 31/12/2023.

 

chọn