Vietcap: Cao su Phước Hòa có thể được phê duyệt thêm 1.355 ha đất KCN trong năm 2024 - 2025

Chứng khoán Vietcap cho biết, Cao su Phước Hòa có thể được phê duyệt thêm 1.355 ha khu công nghiệp chuyển đổi từ đất cao su từ 4 cụm công nghiệp Tân Định (300 ha) và Khu công nghiệp Tân Bình Mở rộng (1.055 ha).

Theo thông tin từ báo cáo cập nhật của Chứng khoán Vietcap về CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR), đơn vị này cho rằng Cao su Phước Hòa có thể được phê duyệt đầu tư thêm 1.355 ha tổng diện tích đất khu công nghiệp, chuyển đổi từ đất cao su trong giai đoạn 2024 - 2025 từ 4 cụm công nghiệp Tân Định (300 ha) và Khu công nghiệp Tân Bình Mở rộng (1.055 ha).

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Tân Lập I (tổng diện tích 200 ha) cũng có khả năng được phê duyệt quy hoạch 1/2000 khi quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ được phê duyệt trong năm 2024. 

Vietcap kì vọng Khu công nghiệp Tân Lập I và Cụm công nghiệp Tân Định sẽ bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận của Cao su Phước Hòa từ năm 2025, và Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng sẽ bắt đầu đóng góp từ năm 2026. 

Mặt khád, cũng trong giai đoạn 2024 - 2025, Vietcap dự báo tổng lợi nhuận từ Khu công nghiệp VSIP III sẽ chiếm lần lượt khoảng 41% và 31% tổng lợi nhuận trước thuế của Cao su Phước Hòa. Công ty được hưởng 20% lợi nhuận từ việc bán đất của VSIP III (không dưới 1,2 tỷ đồng/ha).

Ngoài ra, công ty cũng đang xin phê duyệt từ công ty mẹ là Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) để đầu tư vào 20% cổ phần của Khu công nghiệp VSIP III trên mệnh giá (400 tỷ đồng) thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong năm nay. 

Nếu hoàn tất kế hoạch này, Cao su Phước Hòa sẽ ghi nhận cổ tức từ dự án này, đóng góp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khu công nghiệp VSIP III nằm ở vị trí thuận lợi cạnh trung tâm TP mới Bình Dương, tính đến hiện tại, KCN này đã thu hút được dự án của Tập đoàn LEGO có quy mô 1,3 tỷ USD trên diện tích đất thuê 44 ha và dự án của Tập đoàn Pandora có quy mô đầu tư 100 triệu USD trên diện tích đất thuê 10 ha.  

Trước đó, trong nửa đầu năm nay, Cao su Phước Hòa đã nhận phần 200 tỷ đồng còn lại từ tiền thu hồi bồi thường thực hiện dự án VSIP III (phần 698,3 tỷ đồng đã nhận trong năm 2022). Đây cũng là khoản thu nhập cao thứ hai của Cao su Phước Hòa trong kỳ, chỉ sau doanh thu bán thành phẩm.

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.